TeliaSonera ostaa Tele2:n Norjan toiminnot ja nopeuttaa koko maan kattavan 4G-verkon aikataulua

TeliaSonera ostaa Tele2:n Norjan toiminnot. Velaton kauppahinta ilman kassavaroja on 5,1 mrd. Ruotsin kruunua. Yhtiö on myös sitoutunut laajentamaan 4G-verkkoa siten, että sen piirissä on 98 prosenttia väestöstä vuoteen 2016 mennessä eli kaksi vuotta velvoitettua aiemmin.

Liiketoimi kasvattaa TeliaSoneran osuutta Norjan matkaviestintämarkkinoista 23 prosentista noin 40 prosenttiin matkapuhelinliittymien määrän noustessa 1,6 miljoonasta 2,7 miljoonaan. Osoittaakseen yhdistymisen hyödyn asiakkaalle TeliaSonera nopeuttaa 4G-verkon laajennusaikataulua siten, että verkon piirissä on 98 prosenttia väestöstä jo vuoteen 2016 mennessä aimmin ilmoitetun vuoden 2018 sijasta.

”Olen iloinen, että olemme päässeet sopimukseen Tele2:n ostamisesta Norjassa. Kauppa sopii erinomaisesti TeliaSoneran strategiaan ja tavoitteeseemme vahvistaa asemaamme keskeisillä markkinoillamme. Se myös nopeuttaa ja edistää mahdollisuuksiamme investoida ja tarjota huippuluokan palveluja, mistä hyötyvät sekä norjalaiset asiakkaat että koko yhteiskunta”, toteaa toimitusjohtaja Johan Dennelind.

Kaupasta arvellaan aiheutuvan 250-450 milj. Ruotsin kruunun sopeuttamiskustannukset sekä arviolta 350 milj. Ruotsin kruunun investoinnit, jotta lisääntyneet liikennemäärät pystytään käsittelemään. Sen odotetaan synnyttävän myös huomattavia kustannussynergioita, joiden arvellaan olevan vuositasolla vähintään 800 milj. Ruotsin kruunua vuodesta 2016 alkaen.

”Odotamme innolla saavamme toivottaa Tele2:n henkilöstön ja asiakkaat tervetulleiksi NetComiin ja TeliaSonera-perheeseen. Suurempi koko parantaa kilpailukykyämme ja mahdollisuuksiamme tarjota mobiileja internetpalveluja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille koko maassa – myös  maaseudulla, jossa merkittävät investoinnit ovat tarpeen”, sanoo August Baumann, TeliaSoneran norjalaisen operaattorin NetComin johtaja.

Kun kauppa on saatettu päätökseen, Tele2:n asiakkailla on käytössään koko maan kattava 4G-verkko. Verkon piirissä on tällä hetkellä 3,2 miljoonaa ihmistä, mutta vuonna 2016 verkko on käytännöllisesti katsoen jokaisen norjalaisen ulottuvilla. TeliaSoneralla tulee myös jatkossa olemaan eri brändejä Norjan markkinoilla, mukaan lukien halpabrändit.

Kauppa edellyttää Norjan kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja se odotetaan saatavan päätökseen viimeistään vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Neuvottelupuhelu analyytikoille klo 08.30 CET
TeliaSonera kutsuu analyytikot neuvottelupuheluun, johon osallistuvat  myös TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind ja talous- ja rahoitusjohtaja Christian Luiga.

Puhelinyhteyden numerot:
+44 (0) 1452 541003

Tunnuskoodi:
70696222

TeliaSonera Norway:
TeliaSonera toimii Norjassa NetCom- ja Chess-brändeillä. Vuonna 2013 liikevaihto oli 7 056 milj. Ruotsin kruunua ja käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 2 144 milj. Ruotsin kruunua. Matkapuhelinliittymien määrä oli vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 590 000.

Tele2 Norway:
Tele2 toimii Tele2-, One-Call-, My Call- ja Network Norway  brändeillä. Vuonna 2013 liikevaihto oli 4 132 milj. Ruotsin kruunua ja käyttökate oli 121 milj. Ruotsin kruunua. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa matkapuhelinliittymien määrä oli 1 133 000 ja kiinteän verkon liittymiä oli 60 000.

TeliaSonera AB julkaisee nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedot on annettu julkaistavaksi 7. heinäkuuta 2014 klo 07.00 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com

Tilaa

Liitteet & linkit