TeliaSonera ryhtyy oikeudellisiin toimiin Turkcellin ylimääräisen yhtiökokouksen peruuttamiseksi

TeliaSonera ryhtyy oikeudellisiin toimiin Turkcellin ylimääräisen yhtiökokouksen peruuttamiseksi TeliaSonera hakee väliaikaista toimenpidekieltoa Turkcellin ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiselle. TeliaSonera katsoo, ettei Turkcellin toisen lakisääteisen tilintarkastajan esittämälle kokouskutsulle ole laillisia perusteita ja vaatii oikeusistuinta julistamaan kutsun pätemättömäksi. TeliaSonera on tänään jättänyt anomuksen väliaikaiseksi toimenpidekielloksi keskeyttämään Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - yhtiön 30. lokakuuta 2003 pidettäväksi ilmoitetun ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen. TeliaSonera katsoo, että toisen lakisääteisen tilintarkastajan Turkin osakeyhtiölain 355 pykälän perusteella esittämä yhtiökokouskutsu on laiton. Turkin lain mukaan turkkilaisen yhtiön lakisääteisellä tilintarkastajalla on poikkeuksellinen oikeus kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous ainoastaan tiettyjen objektiivisten ja oikeudellisesti tunnustettujen kiireellisten ja välttämättömien olouhteiden vallitessa, kuten esimerkiksi yhtiön hallitusjäsenten kuoleman tai eroamisen, hallitusjäsenten velvollisuuksien suorittamatta jättämisen tai hallitusjäsenten kokouksiin saapumatta jättämisen vuoksi. TeliaSonera katsoo, että Turkcellin kohdalla tällaisia kiireellisiä ja välttämättömiä olosuhteita ei vallitse. Turkcellin hallitus on päinvastoin kokoontunut ja tehnyt päätöksiä säännöllisesti, ja yhtiö on toiminut asianmukaisesti ja tehnyt kannattavaa tulosta. Turkcellin hallituksen harkittavaksi on äskettäin esitetty tiettyjä investointeja Cukurova-ryhmän mediayhtiöihin ja hallitus ei ole vielä päättänyt näiden lähipiiriä koskevien liiketoimintajärjestelyjen perusteista ja ehdoista. TeliaSoneran edustajat Turkcellin hallituksessa ovat sitoutuneita turvaamaan Turkcellin edut ja samoin kaikkien yhtiön osakkeenomistajien edut harkitessaan näitä Turkcellin hallitusasioita. Turkcell tiedotti 1.9. pitävänsä 30. lokakuuta 2003 Istanbulissa ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa valitaan kaikki yhtiön hallituksen seitsemän jäsentä. Tiedonannossaan Turkcellille toinen yhtiön kahdesta lakisääteisestä tilintarkastajasta esitti, että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, "koska hallitus on ollut kykenemätön tekemään Turkcellin kannalta tärkeitä ja strategisia päätöksiä". Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: Johtaja Esko Rytkönen, TeliaSonera International, puhelin +358 2040 58632 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Tähän tiedotteeseen sisältyy muun muassa toiminnan tulosta, muita ennusteita ja transaktiosta saatavia muita etuja koskevia, luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00700/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa