TeliaSonera sopinut ostavansa Cukurovalta lisää Turkcellin osakkeita

· TeliaSonera on sopinut Cukurova-konsernin kanssa ostavansa siltä 27,0 prosentin efektiivisen osuuden Turkcellista 3,1 miljardin US dollarin käteisvastiketta vastaan (21,8 miljardia Ruotsin kruunua) ja kasvattavansa efektiivisen omistusosuutensa 64,3 prosenttiin · TeliaSonera ei tule tekemään julkista ostotarjousta Turkcellista, joka tulee säilymään pörssilistattuna yhtiönä · Cukurova jatkaa paikallisena yhteistyökumppanina 13,5 prosentin omistusosuudella · Transaktio korostaa TeliaSonera sitoutumista Turkkiin ja Turkcelliin sekä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia · Toimenpiteellä odotetaan olevan positiivinen vaikutus tulokseen ja kassavirtaan TeliaSonera, Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys, on tänään sopinut turkkilaisen Cukurova-konsernin kanssa ostavansa siltä kaikki loput Turkcell Holdingin osakkeet. Näin ollen TeliaSonera ostaa 27,0 prosentin efektiivisen osuuden Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S:stä 3,1 miljardin US dollarin käteisvastiketta vastaan (21,8 miljardia Ruotsin kruunua) ja kasvattavansa efektiivisen omistusosuutensa 64,3 prosenttiin. Turkcell on Turkin johtava matkaviestinoperaattori, jolla oli 23,4 miljoonaa matkaviestinasiakasta 31.12.2004. Transaktio on ehdollinen lopullisen dokumentaation sopimiselle, mukaan lukien osakkeiden kauppakirja, Turkcellin juridis-taloudelliselle tarkastukselle (due diligence) ja tarvittavien viranomais- ja kolmansien osapuolten hyväksyntöjen saannille. Sopimus on ehdollinen varsinkin sille, että Turkin pääomamarkkinalautakunta vahvistaa erivapauden olla tekemättä pakollista ostotarjousta. Transaktion odotetaan olevan tulosta ja kassavirtaa kasvattava, ennen synergiaetujen huomioonottamista. Transaktio arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen aikana. TeliaSonera ei tule tekemään julkista ostotarjousta Turkcellista joka säilyy pörssilistattuna yhtiönä. TeliaSonera tukee Turkcellin nykyistä osingonjakopolitiikkaa. TeliaSonera arvostaa Turkcellin nykyisen toimivan johdon panosta yrityksen vahvan suorituskyvyn taustalla ja luottaa johdon kykyyn jatkaa liiketoiminnan kehittämistä edelleen sekä hyödyntämään mielenkiintoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. ”Turkcellilla on ansiokas historia ja kiinnostavat kehitysmahdollisuudet. Transaktio vahvistaisi molempien yhtiöiden tulevaisuuden mahdollisuuksia” kommentoi Anders Igel, TeliaSoneran toimitusjohtaja. Puhelinkonferenssi Analyytikot, sijoittajat ja kansainvälinen media kutsutaan myös osallistumaan englanninkieliseen puhelinkonferenssiin tiistaina 29.3.2005. Aika: kello 16:00 Helsingin aikaa, kello 16:00 Istanbulin aikaa. Varmistaaksesi osallistumisesi puhelinkonferenssiin, ole hyvä ja soita joitakin minuutteja ennen puhelinkonferenssin alkamista. Puhelinkonferenssin numero: +44 (0)207 162 0183. Osallistujien tulee ilmoittaa: TeliaSonera Replay number: +44 (0)207 031 4064 aina 5.4.2005 asti, tunnuskoodi: 653460. TeliaSonera TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2004 TeliaSoneralla oli 15,4 miljoonaa matkaviestintäasiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 51,4 miljoonaa), 8,3 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta ja (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 8,9 miljoonaa) ja 2,0 miljoonaa Internet-asiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 2,1 miljoonaa). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä ja Helsingin Pörssissä. Tammi-joulukuun 2004 liikevaihto oli 81,9 miljardia Ruotsin kruunua (11,2 miljardia US dollaria). Työntekijöiden määrä oli vuoden lopussa 29 082. MSEK (IFRS) 2002 2003 2004 Liikevaihto 80 979 81 772 81 937 Käyttökate ennen 25 457 30 690 30 196 kertaluonteisia eriä Nettotulos -32 890 7 671 12 964 Matkaviestinasiakkaiden 10,6 11,9 15,4 määrä (milj.) Kiinteän verkon 8,3 8,1 8,3 asiakkaiden määrä (milj.) Työntekijöiden määrä 28 460 26 694 29 082 vuoden lopussa Turkcell Turkcell on Turkin johtava matkaviestinoperaattori, jolla oli 23,4 miljoonaa asiakasta 31.12.2004. Turkcellilla on myös omistusosuuksia matkaviestinliiketoiminnoissa Pohjois-Kyproksella, Ukrainassa ja Euraasiassa. Yritys on listattu Istanbulin pörssissä ja se on ainoa turkkilainen New Yorkin pörssissä noteerattu yritys. Vuoden 2004 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 2 550 miljoonaa US dollaria. Vuoden 2003 lopussa yrityksellä oli 5 062 työntekijää. MUSD (US GAAP) 2002 2003 Q1-Q3 2004 Liikevaihto 1 974 2 459 2 550 Käyttökate ennen 761 1 036 1 293 kertaluonteisia eriä Nettotulos 102 754 685 Matkaviestinasiakkaiden 15,7 19,0 23,4 määrä (milj.) (joulukuu,04) Työntekijöiden määrä 4 076 5 062 Ei saatavilla kauden lopussa Turkcellin tilinpäätöstiedot ilman oikeudenkäynteihin liittyviä kuluvarauksia. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. Erityisesti tässä lehdistötiedotteessa oletetaan, että nyt tehty sopimus, johtaa lopulliseen sopimukseen ja että transaktio tullaan saattamaan päätökseen. Tällaisen sopimuksen toteutus on riippuvainen juridis-taloudellisesta tarkastuksesta ja sopimuksen päätökseen saattaminen on riippuvainen lukuisista ehdoista, mukaan lukien viranomaisten ja kolmansien osapuolien hyväksynnät. Erityisesti ehtona transaktiolle on, että Turkin pääomamarkkinalautakunta vahvistaa erivapauden olla tekemättä pakollista ostotarjousta. Huom: seuraavaa muuntokerrointa on käytetty vertailun helpottamiseksi tässä lehdistötiedotteessa transaktiota koskien: USD 1 = SEK 7,02. Vuoden 2004 keskikurssia USD 1 = SEK 7,34 on käytetty vuoden 2004 liikevaihtoa konvertoitaessa. _____________________________________________ Lisätietoja lehdistölle antaa: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit