TeliaSonera tammi-syyskuu 2003

TeliaSonera tammi-syyskuu 2003 - pro forma1) Vahva tulos ja käyttöomaisuusinvestointien lasku tuottivat ennätyksellisen vapaan kassavirran · Yhdeksän kuukauden jakson liikevaihto kasvoi 1 prosentilla 60 718 miljoonaan Ruotsin kruunuun (60 034). · Yhdeksän kuukauden jakson nettotulos nousi 4 836 milj. kruunuun (-35 898) ja osakekohtainen tulos 1,03 kruunuun (-7,68). · Tuloksen paraneminen koko konsernissa nosti yhdeksän kuukauden jakson liiketuloksen 9 531 milj. kruunuun (-46 004). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä2) kasvoi 11 274 milj. kruunuun (3 842). · Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vapaa kassavirta kasvoi 14 190 milj. kruunuun (5 862). · Kolmannen vuosineljänneksen käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 39 prosenttiin (34). · Synergioiden saavuttamisessa ollaan aikataulusta edellä. Vuonna 2003 tehtyjen päätösten arvioidaan tuottavan 1 302 milj. kruunun vuotuiset kustannussäästöt ja 321 milj. kruunun vuotuiset investointisäästöt vuoden 2005 loppuun mennessä. Tunnusluvut Miljoonaa, paitsi Heinä- Heinä- Heinä- Tammi- Tammi-syys %-luvut ja syys syys syys syys 2002 osakekohtaiset tiedot 2003 2003 2002 2003 SEK SEK EUR 3) SEK SEK Liikevaihto 20 094 2 239 20 102 60 718 60 034 Käyttökate ennen 7 915 882 6 889 23 547 19 102 kertaluonteisia eriä Käyttökate-% (ennen 39,4 39,4 34,3 38,8 31,8 kertaluonteisia eriä) Tuotot 326 36 -2 731 -344 -33 407 osakkuusyhtiöistä Liiketulos 3 560 397 -12 655 9 531 -46 004 Liiketulos ennen 4 084 455 1 032 11 274 3 842 kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien 3 260 363 -13 126 9 019 -46 711 jälkeen Nettotulos 1 735 193 -12 266 4 836 -35 898 Tulos/osake 0,37 0,04 -2,62 1,03 -7,68 Käyttöomaisuus 1 889 210 2 788 5 624 8 350 investoinnit Vapaa kassavirta 5 138 572 3 617 14 190 5 862 Juridinen 4) Liikevaihto 20 094 2 239 14 496 61 371 42 727 Nettotulos 1 735 193 -10 118 6 245 -9 961 Tulos/osake 0,37 0,04 -3,37 1,34 -3,32 1) Pro forma-luvut on laskettu ikään kuin Telian ja Soneran yhdistyminen olisi tapahtunut jo 1.1.2002, eivätkä ne sisällä Telian Suomen matkaviestintätoimintoja ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja. 2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 27 taulukossa. 3) Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0,111433. 4) Sisältää Soneran toiminnot ja uudet Baltian tytäryhtiöt 3.12.2002 alkaen sekä Telian matkapuhelinliiketoiminnot Suomessa ja kaapelitelevisiotoiminnot Ruotsissa 31.5.2003 asti. Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB Investor Relations SE-123 86 Farsta, Sweden Puh. +46 (0)8 504 550 00 Faksi: +46 (0)8 713 69 47 www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00050/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00050/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa