TeliaSonera tukee MegaFonin aikomusta ostaa Scartel- ja Yota-yhtiöt

MegaFon ilmoitti tänään aikeestaan ostaa Scartel- ja Yota-yhtiöt niiden enemmistöomistajalta Garsdalelta 1,18 mrd. Yhdysvaltain dollarin kauppahintaan. TeliaSonera katsoo, että yritysosto luo lisäarvoa MegaFonin osakkeenomistajille, koska se vahvistaa MegaFonin johtajuutta Venäjän langattomien datapalvelujen markkinoilla ja tuo merkittäviä kustannussynergioita.  TeliaSonera aikoo äänestää esitetyn yritysoston puolesta MegaFonin tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 12.9.2013.

Scartel ja Yota omistavat maanlaajuisen 4G/LTE-taajuusspektrin, joka koostuu 2x30 MHz:n taajuuksista 2,5–2,6 GHz:n taajuusalueella. Yhtiöt omistavat lisäksi 4G/LTE-verkon, joka kattaa noin 27 prosenttia Venäjän väestöstä, ja tarjoavat 4G-palveluja yli 600 000 tilaajalle. Tällä hetkellä Scartel- ja Yota-yhtiöiden määräysvalta on Garsdalella, joka omistaa myös enemmistön MegaFonista (50 % plus 100 osaketta). Garsdale on viime kädessä Alisher Usmanovin määräysvallassa. Venäjän lain mukaan esitetyssä yritysostossa on kyse lähipiiriliiketoimesta, jolle tulee saada riippumattomien osakkeenomistajien yksinkertaisen enemmistön hyväksyntä MegaFonin yhtiökokouksessa. TeliaSonera omistaa 25,2 prosenttia MegaFonin osakkeista.

– TeliaSonera on viime kuukausien aikana suorittanut perusteellisen tarkastelun ja analysoinut yritysoston hyötyjä ja mahdollisia riskejä. Koska myyjä on myös MegaFonin suurin osakkeenomistaja, on ollut erityisen tärkeää tarkastella kauppaa kaikkien osakkeenomistajien näkökulmasta. TeliaSonera on tullut siihen tulokseen, että Scartel- ja Yota-yhtiöiden osto olisi strategisesti houkuttelevaa ja loisi lisäarvoa MegaFonille. Siksi aiomme äänestää kaupan puolesta syyskuussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Per-Arne Blomquist.

Deutsche Bank on toiminut TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana esitetyn yritysoston yhteydessä ja antanut riippumattoman lausunnon TeliaSoneran hallitukselle. White & Case on toiminut TeliaSoneran juridisena neuvonantajana.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 8.8.2013 klo 8.05 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit