TeliaSoneran sijoittajapäivät

TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg puhui tänään yhtiön sijoittajapäivillä liiketoimintaympäristöstä, TeliaSoneran strategiasta, asemasta ja uusien liiketoimintamallien tarpeesta sekä yhtiön uudesta brändi-identiteetistä.

”Palvelujemme kysyntä on nyt kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Asiakkaat haluavat jatkuvasti nopeampia yhteyksiä ja enemmän kapasiteettia, ja siksi sekä langattomien että kiinteiden yhteyksien tarjoaminen on houkuttelevaa liiketoimintaa. Mutta käyttötapojen muuttuessa on myös tarpeen kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia hinnoittelumalleja. Vaikka yhä useammat operaattorit ovat siirtymässä pois kiinteästä hinnoittelusta, on väistämätöntä, että jatkossa hinnoittelua tullaan porrastamaan nopeuden, käytön ja laadun mukaan", sanoi Lars Nyberg.

Nyberg totesi myös, että Eurasia-liiketoiminta-alue on edelleen konsernin kasvuveturi. ”Puhelinliittymien määrää voidaan vielä kasvattaa. Mutta vieläkin jännittävämmältä tuntuvat toistaiseksi hyödyntämättömät langattoman datan mahdollisuudet. Ne edellyttävät kuitenkin edullisia päätelaitteita ja investointeja korkealaatuisiin verkkoihin.”

”Kiinteät verkot ovat edelleen keskeistä strategista omaisuuttamme. Voidaksemme vastata asiakkaiden tarpeisiin koskien triple play -palveluja ja paljon kapasiteettia vaativia sovelluksia tulemme investoimaan yli 8 mrd. kruunua vuoteen 2014 mennessä, josta 5 mrd. kruunua Ruotsiin. Tarkoitus on laajentaa verkkoja valikoidusti ja varmistaa sijoitetulle pääomalle hyvä tuotto. Vuoden 2014 aikana kuituyhteytemme ulottuvat 2,3 milj. kotitalouteen Pohjoismaissa ja Baltian maissa, ja näistä kotitalouksista lähes 1 milj. on Ruotsissa", Lars Nyberg totesi.

”Tavoitteemme on olla suurin tai toiseksi suurin kaikilla markkinoilla, joilla toimimme, sekä yksi alan edelläkävijöistä. Parantaaksemme asemaamme Tanskan matkaviestinmarkkinoilla olemme tänään julkistaneet Telenorin kanssa tehdyn sopimuksen verkkojen yhteiskäytöstä. Sopimus koskee 2G-, 3G- ja 4G (LTE) -verkkoja. Yhdessä luomme Tanskan parhaan matkaviestinverkon ja voimme tarjota älypuhelimien, taulutietokoneiden ja langattoman laajakaistan käyttäjille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen”, sanoi Lars Nyberg.

Nyberg vahvisti myös, että yhtiö ei esitä tarjousta puolalaisesta matkaviestinoperaattorista Polkomtelista. ”Olemme lukeneet läksymme huolella, punninneet etuja ja haittoja ja päättäneet olla jättämättä tarjousta. Emme kommentoi yhtiötä, myyjiä tai meneillään olevaa prosessia tämän enempää.”

Nyberg totesi myös: ”Omistaja-arvon maksimoimiseksi TeliaSonera harkitsee jatkossakin huolella yritysjärjestelyjä ja etsii valikoidusti uusia mahdollisuuksia nykyisen toiminta-alueemme sisältä tai lähiympäristöstä. Mahdollinen ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille. Kun otetaan huomioon huhtikuussa jaettu tavanomainen osinko ja äskettäin päättynyt omien osakkeiden takaisinosto 10 mrd. Ruotsin kruunulla, nettovelan suhde käyttökatteeseen on tavoitteen mukainen eli 1,5–2.0.

TeliaSonera toisti tilaisuudessa konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2011 ilmoittaen, että liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna arvioidaan kasvavan noin 3 prosenttia. Käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä odotetaan vuonna 2011 olevan parempi kuin vuonna 2010. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 2011 olevan noin 13–14 prosenttia liikevaihdosta, kun toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon.

TeliaSoneran muita puhujia sijoittajapäivillä olivat talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist, Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja Håkan Dahlström, Broadband Services -liiketoiminta-alueen johtaja Malin Frenning ja Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 14.6.2011, klo 9.00 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, 46-771 77 58 30, press@teliasonera.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,
joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSonera auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta.  TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli 107 mrd. kruunua, käyttökate 37,7 mrd. kruunua ja tulos/osake 4,73 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki).  Lue lisää osoitteesta: www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit