TeliaSoneran takaisinostotarjous – 55 Ruotsin kruunua (noin 6,05 euroa) joka 25. osakkeesta

Takaisinostotarjousta ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa oleville osakkeenomistajille tai henkilöille, joiden osallistuminen takaisinostotarjoukseen edellyttää lisätietoja tai rekisteröinti- tai muita toimia Suomen ja Ruotsin lakien edellyttämien toimien lisäksi. Tämän pörssitiedotteen, tarjousasiakirjan ja minkääntarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen kopioita ei lähetetä, eikä niitä saa lähettää tai muulla tavoin toimittaa edellä mainittuihin maihin. Tällaisten toimien seurauksena tehty tarjouksen mahdollinen hyväksyntä voidaan mitätöidä.

Varsinaiselta yhtiökokoukselta 26.4.2005 saamansa valtuutuksen perusteella TeliaSonera AB:n (publ) ("TeliaSonera") hallitus päätti 26.4.2005 ostaa takaisin enintään 187 009 282 osaketta tarjoamalla osakkeenomistajille mahdollisuutta myydä TeliaSoneralle joka 25. osakkeensa 55 Ruotsin kruunun (noin 6,05 euron[1]) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan, mikä on noin 33,6 prosenttia markkinahintaa korkeampi hinta. Jos takaisinostotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, osakkeenomistajille siirretään noin 10,3 miljardia Ruotsin kruunua. Tausta ja syyt TeliaSoneran hallitus on arvioinut tulevia kassavirtoja ja tase-ennusteita. Arvion mukaan vahvat kassavirrat ja nykyisen markkina-aseman perusteella ennakoitavissa olevat yritysostot mahdollistavat sen, että yhtiö voi palauttaa osakkeenomistajille 30 miljardia Ruotsin kruunua vuosien 2005–2007 aikana tavallisten osinkojen lisäksi. Palautettavaa määrää voidaan tarkistaa, jos ilmaantuu houkuttelevia sijoituskohteita. Yllä esitetyn arvion mukaisesti varsinainen yhtiökokous päätti 26.4.2005 valtuuttaa yhtiön hallituksen ostamaan takaisin enintään 187 009 282 osaketta yhteensä noin 10 miljardin Ruotsin kruunun käteisvastiketta vastaan. Ehdot Varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti yhtiön hallitus päätti 26.4.2005 tehdä takaisinostotarjouksen seuraavien ehtojen mukaisesti: TeliaSoneran osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus myydä joka 25. osake TeliaSoneralle 55 Ruotsin kruunun (noin 6,05 euron1) osakekohtaiseen käteishintaan, mikä on noin 33,6 prosenttia markkinahintaa korkeampi hinta verrattuna vaihtomäärällä painotettuun keskihintaan Tukholman Pörssissä 11.–22.4.2005.[2] Mikäli takaisinostotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, yhteensä 187 009 282 osaketta, eli 4,0 prosenttia kaikista liikkeelle lasketuista osakkeista, ostetaan takaisin ja TeliaSoneran osakkeenomistajille siirretään 10 286 miljoonaa Ruotsin kruunua vastikkeena takaisinostetuista osakkeista. Kukin osakkeenomistaja saa yhden myyntioikeuden kutakin TeliaSoneran osaketta kohti. Kaksikymmentäviisi myyntioikeutta oikeuttaa myymään yhden TeliaSoneran osakkeen ilman myyntipalkkiota. Myyntioikeudet tulevat olemaan kaupankäynnin kohteena Tukholman ja Helsingin Pörsseissä 11.5.–9.6.2005 välisenä aikana. Koska TeliaSonera tarjoutuu ostamaan osakkeet nykyistä markkinahintaa korkeammalla hinnalla, myyntioikeuksilla on taloudellista arvoa, jonka osakkeenomistajat voivat hyödyntää joko: · myymällä osakkeita takaisinostotarjouksessa myyntioikeuksia käyttäen tai · myymällä myyntioikeudet joko myyntioikeuksien ilman myyntipalkkiota tapahtuvassa myynnissä (”palkkiovapaa myynti”) tai pörssin kautta. Osakkeenomistajat saavat myydä enintään 12 500 myyntioikeutta palkkiovapaassa myynnissä. Palkkiovapaassa myynnissä myydyille myyntioikeuksille maksetaan keskihinta käteisenä. Jos osakkeenomistaja päättää myydä osakkeita ja osakemäärä ei ole 25:llä jaollinen, ylijäävät myyntioikeudet myydään ilman myyntipalkkiota. Aikataulu Täsmäytyspäivä Myyntioikeuksia saavat osakkeenomistajat, joiden osakkeet on täsmäytyspäivänä 4.5.2005 rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille tai ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään VPC:n kautta. Viimeinen päivä käydä kauppaa TeliaSoneran osakkeilla sisältäen oikeuden saada myyntioikeuksia on 29.4.2005. TeliaSoneran osakkeilla käydään kauppaa ilman oikeutta saada myyntioikeuksia 2.5.2005 lähtien. Tarjousasiakirja Tarjousasiakirja lähetetään arviolta 10.5.2005 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on suoraan rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille 4.5.2005. Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät näille osakkeenomistajille myös hyväksymislomakkeen ja hyväksymisohjeet. Jos osakkeenomistaja ei saa hyväksymislomaketta tai -ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hyväksymisen voi antaa Nordean omaisuuspalvelukonttorissa Suomessa. Tarjousasiakirja, esitäytetty hyväksymislomake ja palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu, lähetetään arviolta 10.5.2005 niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity suoraan VPC:n ylläpitämään TeliaSoneran osakasluetteloon 4.5.2005. Tarjousasiakirja julkistetaan arviolta 6.5.2005. Takaisinostotarjouksen hyväksymisaika Takaisinostotarjouksen osakkeiden myynnin hyväksymisaika on 11.5.–14.6.2005. Hyväksyminen osallistumisesta osakkeiden myyntiin takaisinostotarjouksessa ja automaattiseen ylijäävien myyntioikeuksien palkkiovapaaseen myyntiin on annettava viimeistään 27.5.2005. Myyntioikeuksien palkkiovapaan myynnin hyväksymisaika Myyntioikeuksien palkkiovapaan myynnin hyväksymisaika on 11.–27.5.2005. Myyntioikeuksien kaupankäynti Myyntioikeuksilla käydään kauppaa Tukholman ja Helsingin Pörsseissä 11.5.–9.6.2005 välisenä aikana. Tuloksen julkaiseminen Takaisinostotarjouksen tulos ilmoitetaan arviolta 23.6.2005. Maksupäivä Takaisinostotarjouksessa myytyjen osakkeiden ja palkkiovapaassa myynnissä myytyjen myyntioikeuksien maksu suoritetaan arviolta 4.7.2005 niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity suoraan VPC:n kautta, ja arviolta 5.7.2005 niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity suoraan suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän kautta. Takaisinostotarjouksen taloudelliset vaikutukset Seuraavassa esitetyissä taloudellisissa vaikutuksissa on oletettu, että takaisinostotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan ja että takaisinostetuista osakkeista maksettava käteisvastike pienentää TeliaSoneran kassavaroja. Laskettaessa kassavarojen pienentymisen vaikutusta nettotulokseen oletuksena on käytetty kolmen (3,0) prosentin korkoa ennen veroja. Vuonna 2004 TeliaSoneran nettotulos oli 12 964 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä vastaa 2,77 Ruotsin kruunun osakekohtaista tulosta. Jos takaisinostotarjous olisi toteutettu 1.1.2004, yhtiön nettotulos olisi laskenut 222 miljoonalla Ruotsin kruunulla 12 742 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Osakekohtainen tulos olisi kuitenkin kasvanut 0,07 Ruotsin kruunulla 2,84 Ruotsin kruunuun osakkeelta. Joulukuun 31. päivä vuonna 2004 oma pääoma oli 121 656 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä vastaa 26,02 Ruotsin kruunun osakekohtaista omaa pääomaa. Jos takaisinostotarjous olisi toteutettu 31.12.2004, oma pääoma olisi vähentynyt 111 370 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Osakekohtainen oma pääoma olisi vähentynyt 24,81 Ruotsin kruunuun osakkeelta. Tarjouksen ulkopuolelle suljetut valtiot Takaisinostotarjousta ei tehdä osakkeenomistajille Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa. TeliaSonera pidättää itsellään oikeuden hylätä hyväksymislomakkeet osakkeenomistajilta näissä valtioissa. Vastaavasti, jos kyseisissä valtioissa olevat osakkeenomistajat saavat myyntioikeuksia, heidän on mahdollisen taloudellisen arvon hyödyntääkseen itse myytävä myyntioikeudet pörssin kautta. TeliaSonera on järjestänyt Nordea Pankin kautta muutoin suoraan rekisteröityneille osakkeenomistajille jaettavien myyntioikeuksien myynnin niiden kyseisissä valtioissa olevien osakkeenomistajien osalta, jotka ovat rekisteröityneet VPC:n kautta. Kertyneet myyntituotot maksetaan kyseisille osakkeenomistajille. Suoraan rekisteröityneet osakkeenomistajat takaisinostotarjouksen ulkopuolelle suljetuissa valtioissa, jotka ovat rekisteröityneet suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän kautta, saavat kuitenkin myyntioikeudet arvo-osuustileilleen, ja suomalaiset tilinhoitajayhteisöt toimivat myyntioikeuksien osalta omien asiakassopimustensa mukaisesti. Muuta Tällä hetkellä TeliaSonera ei omista yhtään yhtiön osaketta.[3] Hallituksen tarkoituksena on esittää vuonna 2006 pidettävälle yhtiökokoukselle takaisinostettujen osakkeiden mitätöimistä. Neuvonantaja Nordea Corporate Finance toimii TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana takaisinostotarjouksen yhteydessä. Liitteet Takaisinostotarjouksen ehdot ja ohjeet suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän kautta rekisteröityneille osakkeenomistajille. Lisätietoja takaisinostotarjouksesta: Osakkeenomistajille Suomessa: puh.: +358 (0)203-42 422 (pvm/mpm), sähköpostitse: teliasonera@teleperformance.fi Nordea Ruotsissa, puh.: +46 (0)771 333 999, sähköpostitse: teliasonera@teleperformance.se Ehdot ja ohjeet suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän kautta rekisteröityneille osakkeenomistajille Seuraavassa esitetyt ehdot ja ohjeet koskevat vain APK:n ylläpitämään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen osakkeiden omistajia. Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity ruotsalaisen VPC:n kautta, tulee noudattaa näille osakkeenomistajille tarkoitetussa tarjousasiakirjassa kuvattuja ehtoja ja ohjeita. Osakkeenomistajien, jotka omistavat hallintarekisteröityjä osakkeita, tulee toimia hallintarekisterin pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Täsmäytyspäivä TeliaSoneran osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivänä 4.5.2005, saavat myyntioikeuksia Takaisinostotarjouksen mukaisesti. TeliaSoneran osakkeella käydään 2.5.2005 alkaen kauppaa ilman oikeutta saada myyntioikeuksia Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tarjousasiakirja ja hyväksymislomake Tarjousasiakirja lähetetään niille TeliaSoneran osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille 4.5.2005. Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät näille osakkeenomistajille myös hyväksymislomakkeen. Jos et saa hyväksymislomaketta tai hyväksymisohjeita tilinhoitajayhteisöltäsi, voit antaa hyväksymisesi Nordean omaisuuspalvelukonttorissa Suomessa. Myyntioikeudet Jokaisella TeliaSoneran osakkeella saa yhden myyntioikeuden. 25 myyntioikeutta oikeuttaa myymään yhden osakkeen. Myyntioikeudet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 6.5.2005, jonka jälkeen osakkeenomistaja voi tarkistaa kyseiselle arvo-osuustilille saamiensa myyntioikeuksien määrän tilinhoitajayhteisöltään. Osakkeiden takaisinostohinta Takaisinostotarjouksessa yhdestä TeliaSoneran osakkeesta maksetaan 55 Ruotsin kruunua.[4] Osallistumisesta Takaisinostotarjoukseen ei veloiteta palkkioita. Takaisinostohinta maksetaan APK:n kautta rekisteröityneille osakkeenomistajille euroina arviolta 1.7.2005 mukaisen EUR/SEK-vaihtokurssin mukaan. Siten lopullinen euromääräinen takaisinostohinta määritetään vasta silloin. Takaisinostohinnasta pidätetään Ruotsin lähdevero osakkeenomistajilta, joiden pysyvä kotipaikka on Ruotsin ulkopuolella. Myyntioikeuksien palkkiovapaa myynti Kaikki myyntioikeuksien haltijat, jotka eivät halua osallistua Takaisinostotarjoukseen, voivat myydä ilman palkkiota enintään 12 500 myyntioikeutta. Nordea myy palkkiovapaassa myynnissä myytäväksi tarjotut myyntioikeudet Helsingin Pörssissä. Kaikille tässä menettelyssä (”Palkkiovapaa myynti”) myytäville myyntioikeuksille määritetään keskihinta.[5] Kaikki myyntioikeuksien Palkkiovapaaseen myyntiin osallistuvat osakkeenomistajat saavat siten myyntioikeutta kohti saman hinnan riippumatta siitä, milloin hyväksymisajan aikana hyväksyminen on toimitettu. Myyntioikeuksien kaupankäynti Palkkiovapaan myynnin sijasta myyntioikeuksien haltijat voivat myydä myyntioikeuksia Helsingin Pörssissä.[6] Myyntioikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä 11.5.–9.6.2005 välisenä aikana. Niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat ostaa tai myydä myyntioikeuksia Helsingin Pörssissä, tulee ottaa yhteys pankkiinsa tai pörssivälittäjäänsä. Tällöin veloitetaan yleensä tavanomaiset kaupankäyntipalkkiot. Hyväksyminen Osakkeenomistajien, jotka haluavat hyväksyä Takaisinostotarjouksen (vaihtoehto 1 jäljempänä) ja mahdollisen automaattisen ylijäävien myyntioikeuksien Palkkiovapaan myynnin, tai jotka haluavat myydä myyntioikeutensa Palkkiovapaassa myynnissä[7] (vaihtoehto 2 jäljempänä) tulee antaa hyväksyntä ensisijaisesti tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Hyväksyminen annetaan täyttämällä, allekirjoittamalla ja palauttamalla hyväksymislomake tilinhoitajayhteisölle tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti riittävän aikaisin ennen valitun vaihtoehdon viimeistä hyväksymispäivää. Hyväksymistä ei tule lähettää TeliaSoneralle. Jos et saa hyväksymislomaketta tai hyväksymisohjeita tilinhoitajayhteisöltäsi, voit antaa hyväksymisesi Nordean omaisuuspalvelukonttorissa Suomessa. Hyväksyminen on annettava kunkin arvo-osuustilin osalta erikseen. Hyväksyminen koskee kaikkia kyseisellä arvo-osuustilillä toimeksiannon toteuttamisen hetkellä olevia myyntioikeuksia, ellei osakkeenomistaja anna muita ohjeita. Osakkeenomistaja voi valita vain toisen seuraavista vaihtoehdoista: Osakkeiden myynti – Vaihtoehto 1 Hyväksymisaika osallistua Takaisinostotarjoukseen ja automaattiseen ylijäävien myyntioikeuksien Palkkiovapaaseen myyntiin[8] on 11.5.–27.5.2005. Hyväksyminen tulee toimittaa tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti riittävän ajoissa ennen viimeistä hyväksymispäivää, jotta Nordea tai asianomainen tilinhoitajayhteisö vastaanottaa hyväksymisen viimeistään 27.5.2005. Takaisinostotarjouksen ja automaattisen ylijäävien myyntioikeuksien Palkkiovapaan myynnin hyväksyminen on sitova. Hyväksymisaika osallistua Takaisinostotarjoukseen ilman ylijäävien myyntioikeuksien myyntiä on 11.5.–14.6.2005. Hyväksyminen tulee toimittaa tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti riittävän ajoissa ennen viimeistä hyväksymispäivää, jotta Nordea tai asianomainen tilinhoitajayhteisö vastaanottaa hyväksymisen viimeistään 14.6.2005. Takaisinostotarjouksen hyväksyminen ilman ylijäävien myyntioikeuksien myyntiä on sitova 14.6.2005 jälkeen. Myyntioikeuksien Palkkiovapaa myynti – Vaihtoehto 2 Hyväksymisaika osallistua myyntioikeuksien Palkkiovapaaseen myyntiin on 11.5.–27.5.2005. Hyväksyminen tulee toimittaa tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti riittävän ajoissa ennen viimeistä hyväksymispäivää, jotta Nordea tai asianomainen tilinhoitajayhteisö vastaanottaa hyväksymisen viimeistään 27.5.2005. Tämä hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi perua. Hyväksymistä seuraavat toimenpiteet Hyväksymällä Takaisinostotarjouksen tai myyntioikeuksien Palkkiovapaan myynnin valtuutat Nordean tai tilinhoitajayhteisösi toteuttamaan TeliaSoneran osakkeiden myynnin Takaisinostotarjouksessa TeliaSoneralle tai Nordean myymään myyntioikeudet Palkkiovapaassa myynnissä, mukaan luettuna tarvittavat rekisteröinnit arvo-osuustilille, sekä siirtämään myytyjen TeliaSoneran osakkeiden omistusoikeuden TeliaSoneralle takaisinostohinnan maksua vastaan ja siirtämään myytyjen TeliaSoneran myyntioikeuksien omistusoikeuden myyntioikeuksien Palkkiovapaata myyntiä koskevien ehtojen mukaisesti. Kun tilinhoitajayhteisösi on vastaanottanut ja käsitellyt asianmukaisen Takaisinostotarjousta koskevan hyväksymisen, myytävät TeliaSoneran osakkeet ja tarvittava määrä TeliaSoneran myyntioikeuksia poistetaan arvo-osuustililtäsi, ja arvo-osuustilillesi rekisteröidään luovutusrajoituksen alaiset TeliaSoneran väliaikaiset osakkeet. TeliaSoneran osakkeita, joiden osalta Takaisinostotarjous on hyväksytty, tarvittavaa määrää TeliaSoneran myyntioikeuksia tai TeliaSoneran väliaikaisia osakkeita ei voi myydä, siirtää tai muutoin luovuttaa Takaisinostotarjouksen hyväksymisen jälkeen. Hyväksymisen käsittelemiseen on varattava viisi pankkipäivää, minkä jälkeen TeliaSoneran väliaikaiset osakkeet kirjataan arvo-osuustilille. Takaisinostotarjouksen voimassaoloaikana ja takaisinostohinnan suorittamiseen asti jokainen TeliaSoneran väliaikainen osake vastaa yhtä TeliaSoneran osaketta ja tuottaa luovutusrajoitusta lukuun ottamatta samat oikeudet. Myytyjen osakkeiden omistusoikeus siirtyy TeliaSoneralle, kun takaisinostohinta on maksettu. Takaisinostohinta maksetaan TeliaSoneran väliaikaisia osakkeita vastaan, jotka maksun jälkeen poistetaan arvo-osuustililtäsi. Kun tilinhoitajayhteisösi on vastaanottanut ja käsitellyt asianmukaisen myyntioikeuksien Palkkiovapaata myyntiä koskevan hyväksymisen, myytävät myyntioikeudet poistetaan arvo-osuustililtäsi, ja arvo-osuustilillesi rekisteröidään luovutusrajoituksen alaiset TeliaSoneran väliaikaiset myyntioikeudet. TeliaSoneran varsinaista tai väliaikaista myyntioikeutta ei voi myydä, siirtää, käyttää tai muutoin luovuttaa myyntioikeuksien Palkkiovapaan myynnin hyväksymisen jälkeen. Hyväksymisen käsittelemiseen on varattava viisi pankkipäivää, jonka jälkeen TeliaSoneran väliaikaiset myyntioikeudet kirjataan arvo-osuustilille. TeliaSoneran väliaikaiset myyntioikeudet tuottavat oikeuden saada keskihinnan mukaisen kauppahinnan, kuten myyntioikeuksien Palkkiovapaan myynnin ehdoissa on kuvattu. Myyntioikeuksien Palkkiovapaassa myynnissä keskihinnan mukainen kauppahinta maksetaan TeliaSoneran väliaikaisia myyntioikeuksia vastaan, jotka maksun jälkeen poistetaan arvo-osuustililtäsi. Puutteelliset tai myöhästyneet hyväksymiset Puutteelliset, virheellisesti täytetyt tai myöhästyneet hyväksymiset voidaan hylätä, mikä saattaa johtaa taloudellisen arvon menettämiseen. Tilinhoitajayhteisöt voivat antaa omia ohjeitaan puutteellisesti annettujen hyväksymislomakkeiden käsittelystä. Käyttämättömät myyntioikeudet Käyttämättömät myyntioikeudet mitätöityvät Takaisinostotarjouksen hyväksymisajan päätyttyä, eikä niillä ole arvoa ja ne poistetaan mitätöimisen jälkeen arvo-osuustileiltä. Myyntioikeuksien haltija ei voi saada korvausta mahdollisesti menetetystä taloudellisesta arvosta siinä tapauksessa, että hyväksyminen on annettu puutteellisesti tai vastaanotettu soveltuvan hyväksymisajan päätyttyä tai että haltija ei myynyt myyntioikeuksiaan kaupankäyntiaikana. Hyväksymisen peruuttaminen Osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä hyväksyminen vain, jos kyseessä on osakkeiden myynti Takaisinostotarjouksessa eikä hyväksymiseen liity ylijäävien myyntioikeuksien myyntiä. Peruutuksen voimaantulo edellyttää, että arvo-osuustiliä koskevat tiedot sisältävä kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan tilinhoitajayhteisölle tai että hallintarekisteriä pyydetään toimittamaan kirjallinen peruutusilmoitus hallintarekisteröidyn tilin tilinhoitajayhteisölle niin, että se saapuu viimeistään 14.6.2005 kello 16.00 Suomen aikaa. Kirjallinen peruutusilmoitus on toimitettava sille tilinhoitajayhteisölle, jolle alkuperäinen hyväksyminen toimitettiin. Tilinhoitajayhteisö voi veloittaa peruutuksesta osakkeenomistajan ja tilinhoitajayhteisön välisen sopimuksen mukaisesti. Hyväksymistä, joka koskee osakkeiden myyntiä Takaisinostotarjouksessa sisältäen automaattisen ylijäävien myyntioikeuksien Palkkiovapaan myynnin, ei voi peruuttaa, eikä myöskään osallistumista myyntioikeuksien Palkkiovapaaseen myyntiin. Oikeus jatkaa hyväksymisaikaa TeliaSonera varaa oikeuden jatkaa hyväksymisaikaa ja päättää samassa yhteydessä jatketun hyväksymisajan aikana vastaanotettujen hyväksymisten maksuajankohdasta. Maksut alkuperäisen hyväksymisajan puitteissa annetuista hyväksymisistä suoritetaan kuitenkin 5.7.2005. Hallintarekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on hallintarekisteröity, ei lähetetä tarjousasiakirjaa tai mitään muuta Takaisinostotarjoukseen liittyvää materiaalia. Hyväksyminen tulee toimittaa hallintarekisterin antamien ohjeiden mukaisesti. Pantatut osakkeet Pantattujen tai muiden rajoitusten alaisten TeliaSoneran osakkeiden ja myyntioikeuksien osalta Takaisinostotarjouksen ja myyntioikeuksien Palkkiovapaan myynnin hyväksyminen edellyttää oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on osakkeenomistajan vastuulla. Takaisinostotarjouksen tuloksen julkaiseminen TeliaSonera julkaisee Takaisinostotarjouksen tuloksen arviolta 23.6.2005. Selvitys ja maksaminen Takaisinostohinta APK:n kautta rekisteröityneiden osakkeenomistajien myymistä osakkeista maksetaan euroina arviolta 5.7.2005, arvo-osuustiliin kytketylle tuotonmaksutilille.[9] Takaisinostohinnasta pidätetään Ruotsin lähdevero osakkeenomistajilta, joiden pysyvä kotipaikka on Ruotsin ulkopuolella. Palkkiovapaan myynnin keskihinnan mukainen kauppahinta maksetaan APK:n kautta rekisteröidyille myyntioikeuksien haltijoille euroina arviolta 5.7.2005. Maksut suoritetaan arvo-osuustiliin kytketylle tuotonmaksutilille. APK:n kautta rekisteröidyt myyntioikeudet Myyntioikeudet siirretään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n ja VPC:n välisen arvo-osuuslinkin kautta. APK:n kautta rekisteröityjen myyntioikeuksien omistusta koskevat tiedot ovat Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevan lain 29 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden alaisia. Siten ne eivät ole julkisia, eikä Yhtiö saa tietoja ilman tästä salassapitovelvollisuudesta myönnettyä poikkeusta. Suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjä ja siinä käsiteltäviä myyntioikeuksia koskee ehto, että TeliaSoneralla ja asianomaisilla viranomaisilla on oikeus saada tietoja myyntioikeuksien omistuksesta edellä mainitusta salassapitovelvollisuudesta huolimatta joko suoraan tai VPC:n kautta. APK:lla on oikeus antaa TeliaSoneralle ja asianomaisille viranomaisille tällaisia APK:n kautta rekisteröityjen myyntioikeuksien haltijoita koskevia tietoja samassa määrin kuin APK antaa tietoja suomalaisille yrityksille sovellettavien lakien ja säännösten perusteella, mukaan luettuna haltijan nimi, osoite ja verotuksellinen kotipaikka sekä omistajan omistamien myyntioikeuksien määrä. APK rekisteröi oikeuden antaa, hankkia ja käyttää tällaisia omistustietoja liikkeeseenlaskutilille Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevan lain 27 §:n mukaisesti. Takaisinostotarjousta koskevat kysymykset Takaisinostotarjousta koskevat kysymykset voi esittää puhelimitse 0203-42422 (pvm/mpm) tai sähköpostitse teliasonera@teleperformance.fi. Tarjousasiakirjan voi tilata puhelimitse tai sähköpostitse edellä kerrotulla tavalla. Tarjousasiakirja on saatavissa myös osoitteesta www.teliasonera.fi/ir tai www.nordea.fi/sijoita. [1] Vertailun helpottamiseksi lasketut valuuttakurssimuunnokset Ruotsin kruunuista (SEK) euroiksi (EUR) on laskettu Suomen Pankin maaliskuun 2005 kuukausittaisen EUR/SEK-keskikurssin 9,0884 mukaan. Lopullinen takaisinostohinta, joka tullaan lopulta maksamaan euroina osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille, määräytyy arviolta 1.7.2005 mukaisen EUR/SEK-vaihtokurssin mukaan, eli liittyen läheisesti takaisinostotarjouksen maksupäivään. [2] Korkeampaa hintaa laskettaessa on tehty osinkokorjaus (1,20 Ruotsin kruunua / osake). [3] TeliaSoneran eläkesäätiöiden varoihin sisältyi 2 117 971 kappaletta TeliaSoneran osakkeita 31.12.2004, joiden markkina-arvo oli noin 84 miljoonaa Ruotsin kruunua. [4] Noin 6,05 euroa. [5] Keskihinta lasketaan siten, että kaikkien Nordean Palkkiovapaassa myynnissä Tukholman Pörssissä ja Helsingin Pörssissä myymien myyntioikeuksien kokonaismyyntihinta jaetaan Palkkiovapaassa myynnissä myytyjen myyntioikeuksien kokonaismäärällä. Palkkiovapaan myynnin keskihinnan mukainen kauppahinta maksetaan APK:n kautta rekisteröidyille myyntioikeuksien haltijoille arviolta 5.7.2005 euroina. Ei ole mitään takeita siitä, että myyntioikeuksien kaupankäynnille muodostuu aktiivinen ja likvidi markkina ja että sitä pystytään ylläpitämään. Jos myyntioikeuksien kaupankäynnille ei muodostu aktiivista ja likvidiä markkinaa, tai sitä ei pystytä ylläpitämään, myyntioikeuksien myyminen saattaa olla vaikeaa. Osakkeenomistajien tulisi siksi huolella harkita, kumpi vaihtoehdoista on taloudellisesti edullisempi. [6] Myyntioikeuksilla käydään kauppaa myös Tukholman Pörssissä 11.5.–9.6.2005 välisenä aikana. [7] Palkkiovapaassa myynnissä voidaan myydä enintään 12 500 myyntioikeutta. Tämän määrän ylittävät myyntioikeudet voidaan myydä pörssissä. Tällaisessa tapauksessa osakkeenomistajien tulee ottaa yhteys pankkiinsa tai pörssivälittäjäänsä ylijäävien myyntioikeuksien myymiseksi (tällöin veloitetaan yleensä tavanomaiset kaupankäyntipalkkiot). [8] Enintään 24 myyntioikeutta. [9] Takaisinostohinnan maksu tapahtuu VPC:n kautta APK:lle Ruotsin kruunuina arviolta 4.7.2005, jonka jälkeen APK suorittaa valuuttamuutoksen jälkeisen takaisinostohinnan euroina APK:n kautta rekisteröityneille osakkeenomistajille arviolta 5.7.2005. Valuuttamuutos tehdään arviolta 1.7.2005 mukaisen EUR/SEK-vaihtokurssin mukaan.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit