TeliaSoneran yhtiökokous

TeliaSoneran yhtiökokous Oheisena [suomenkielinen] tiedote TeliaSonera AB:n yhtiökokouksesta, joka pidetään torstaina 8.5.2003 kello 17.00 Ruotsin aikaa Globenin Annexissa Tukholmassa. Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen myös videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa Helsingin Messukeskuksessa. TeliaSonera tulee julkaisemaan yhtiökokouskutsun torstaina 3.4.2003 seuraavissa ruotsalaisissa lehdissä: Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten ja Dagens Industri. Suomessa vastaavat lehdet ovat Kauppalehti, Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet. Ilmoittautumisia vastaanottava asiakaspalvelu avautuu klo 09.00 Ruotsin aikaa. Tukholmassa 2.4.2003 TeliaSonera AB (publ) Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: Puhelin + 46 8 713 58 30 TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 8.5.2003 Varsinainen yhtiökokous pidetään klo 17.00 Ruotsin aikaa Globenin Annex- salissa Tukholmassa. Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen myös videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa Helsingin Messukeskuksessa. Ovet avataan paikallista aikaa klo 15.30 Tukholmassa ja 16.30 Helsingissä. Kahvitarjoilu ennen kokousta Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, · joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon maanantaina 28.4.2003 ja · joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 2.5.2003 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 10, SE-182 11 Danderyd, Ruotsi, puhelimitse numeroon +46-(0)8-713 6413 (Ruotsi) tai 0800-133 220 (Suomi), faksilla numeroon +46-(0)8-713 1314, tai, yksityishenkilöiden tapauksessa, Internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa. Puhelimitse voi ilmoittautua arkisin klo 9.00-17.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y- tunnus, osoite, puhelinnumero päivisin sekä osallistujien lukumäärä. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on myös kerrottava, missä kokouspaikassa hän osallistuu yhtiökokoukseen. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja muut vastaavat asiakirjat tulee toimittaa yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään maanantaina 5.5.2003. Mahdollinen valtakirja tulee toimittaa alkuperäisenä, joten sitä ei voi lähettää Internetin kautta tai faksilla. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on tilapäisesti rekisteröitävä osakkeensa omiin nimiinsä yhtiön osakasluetteloon viimeistään maanantaina 28.4.2003. Osakkeenomistajan tulee informoida omaisuudenhoitajaa tästä hyvissä ajoin ennen maanantaita 28.4.2003, jolloin osakkeiden tulee olla tilapäisesti rekisteröity. Tämä menettely koskee myös osakkeenomistajia, jotka käyttävät jonkun pankin omaisuudenhoitopalveluita ja/tai käyvät kauppaa Internetin välityksellä. Tarkempia tietoja tulee kysyä hyvissä ajoin omasta omaisuudenhoitopalvelusta. Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, APK tulee tilapäisesti rekisteröimään nämä osakkeenomistajat yhtiön osakasluetteloon käyttäen täsmäytyspäivänä 25.4.2003. Näiden suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Ne, jotka eivät voi olla läsnä yhtiökokouksessa, voivat tutustua toimitusjohtajan puheeseen ja yhtiökokouksen esittelyaineistoon yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa yhtiökokousta seuraavasta päivästä lähtien. Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus 1.Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen 6. Vuoden 2002 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Toimitusjohtaja Anders Igelin puheenvuoro 7. Vuoden 2002 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen 8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2002 osalta 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä 13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen 14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen 15. Tilintarkastajien valinta 16. Osakkeenomistaja Einar Hellbomin ehdotus Svenskt Näringsliv - järjestöstä eroamisesta 17. Osakkeenomistaja Bertil Leufvenmarkin ehdotus optioiden 2001/2005 merkintähinnan alentamisesta (TeliaSonera TO 1) 18. Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus nimitysvaliokunnan valinnasta 19. Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta valitsemaan palkitsemisvaliokunta 20. Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta valitsemaan tarkastusvaliokunta Kokouksen päättäminen Kohta 8 - Osingonjako Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,40 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.5.2003. Jos yhtiökokous päättää hyväksyä hallituksen ehdotuksen, osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan tapahtuvan 16.5.2003. Kohdat 13, 14 ja 15 - Tilintarkastajat Ehdotetaan, että vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastajien lukumäärä on kaksi ja ettei varatilintarkastajia valita. Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan ja että tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young AB ja KPMG Bohlins AB. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tukevansa edellä mainittuja ehdotuksia. Kohta 16 - Eroaminen Svenskt Näringsliv -järjestöstä Osakkeenomistaja Einar Hellbom ehdottaa, että TeliaSonera AB eroaa Svenskt Näringsliv -järjestöstä, koska jäsenyydestä saatava hyöty ei vastaa jäsenyyden kustannuksia. Kohta 17 - Optioiden 2001/2005 merkintähinnan alentaminen (TeliaSonera TO 1) Osakkeenomistaja Bertil Leufvenmark ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön liikkeellelaskemien 2001/2005 optioiden (päätetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2001) merkintähinnan alentamisesta nykyisestä 69,00 kruunusta osakkeelta 21,00 kruunuun osakkeelta tai vaihtoehtoisesti 32,00 kruunuun osakkeelta ja että hallitus ryhtyy henkilöstöoptio- ohjelman suhteen merkintähinnan alentamisesta johtuviin toimenpiteisiin. Kohdat 18, 19 ja 20 - Valiokunnat Osakkeenomistaja Ruotsin osakkeenomistajien yhdistys ehdottaa, että yhtiökokous valitsee nimitysvaliokunnan sekä valtuuttaa hallituksen valitsemaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Nimitysvaliokunta koostuu yhtiöstä riippumattomista osakkeenomistajista, jotka edustavat yhtiön omistajia yhtiökokouksessa. Valiokuntaan tulisi kuulua myös yksi pienten osakkeenomistajien edustaja. Toimintakertomus ja muut asiakirjat Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2002 sekä osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla torstaista 24.4.2003 lähtien. Asiakirjat ovat nähtävinä TeliaSonera AB:ssä, Investor Relations, Mårbackagatan 11, Farsta, ja niitä voi tilata osoitteesta: TeliaSonera AB, Box 10, SE-182 11 Danderyd tai puhelimitse numerosta +46- (0)8-713 6413 (Ruotsi) tai 0800-133 220 (Suomi). Tukholmassa maaliskuussa 2003 Hallitus ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Thursday, May 8, 2003 at 5.00 p.m. Swedish time at Annexet, Globe Arenas, Stockholm and 6.00 p.m. Finnish time at the Helsinki Fair Centre, Helsinki, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-(0)8-713 6413, Internet www.teliasonera.com under section Investor Relations. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01380/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa