TeliaSoneran yhtiökokous 26.4.2005

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n (publ) yhtiökokous hyväksyi vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen. Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 1,20 Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on perjantai 29.4.2005. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun arvioidaan tapahtuvan VPC:stä keskiviikkona 4.5.2004. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2004. Varsinaiset jäsenet Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Sven-Christer Nilsson, Timo Peltola, Paul Smits, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 750 000 Ruotsin kruunua, varapuheenjohtajalle 550 000 kruunua ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille 400 000 kruunua kullekin. Palkkiot säilyvät ennallaan. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun (ennen 75 000) palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun (ennen 50 000) palkkio kullekin sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 40 000 kruunun palkkio (ennen ei mitään) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunun palkkio (ennen ei mitään) kullekin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tom von Weymarn ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Carl Bennet. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden takaisinostosta. Valtuutuksen mukaan yhtiö voi ostaa takaisin enintään 4 prosenttia yhtiön kaikista liikkeelle laskemista osakkeista (mikä tarkoittaa enintään 187 009 282 osakkeen takaisinostoa), jolloin maksettava kokonaissumma on enintään noin 10 miljardia kruunua. Yhtiökokous päätti emoyhtiön sidottuun omaan pääomaan kuuluvan ylikurssirahaston alentamista 52 681 266 270 kruunulla ja siirtää summan vapaaseen rahastoon. Päätös edellyttää yleisen tuomioistuimen hyväksyntää. Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan (johon kuuluu neljä jäsentä, jotka edustavat neljää äänimääräisesti suurinta ja osallistumishalukasta osakkeenomistajaa, hallituksen puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, jotka nimitysvaliokunta voi itse valita) ja että hallituksen puheenjohtajan lisäksi nimitysvaliokuntaan valittiin Eva Halvarsson (Ruotsin valtio), Samuli Haapasalo (Suomen valtio), K.G. Lindvall (Robur) ja Björn Lind (SEB) . Tulevaisuutta koskevat lausumat Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit