TeliaSoneran yhtiökokous 31.3.2008

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n (publ) yhtiökokous hyväksyi vuoden 2007 tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 4,00 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2008. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan tapahtuvan 8.4.2008. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilivuodelta 2007.

Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tom von Weymarn.

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 000 000 Ruotsin kruunua (aiemmin 900 000) ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille 425 000 kruunua (aiemmin 400 000) kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun palkkio kullekin sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 40 000 kruunun palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunun palkkio kullekin.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajia on yksi (1) jonka toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja PricewaterhouseCoopers valittiin uudelleen tälle toimintakaudelle.

Vaalivaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan Tom von Weymarnin lisäksi Viktoria Astrup (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder).


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 31.3.2008 klo 18.00 CET.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Tilaa

Liitteet & linkit