• news.cision.com/
  • Telia Company/
  • Uuden sukupolven teleoperaattori luodaan uusilla säästöillä ja kasvuhankkeilla sekä uudistetulla osingonjakopolitiikalla

Uuden sukupolven teleoperaattori luodaan uusilla säästöillä ja kasvuhankkeilla sekä uudistetulla osingonjakopolitiikalla

Report this content

TeliaSoneran tämänvuotinen Capital Markets Day -tapahtuma järjestetään tänään. Tapahtumassa keskitytään esittelemään niitä muutoksia, joihin TeliaSoneran on ryhdyttävä voidakseen hyödyntää koko potentiaalinsa. Näitä ovat mm. uudet kasvu- ja säästöhankkeet. Uuden osingonjakopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa tilikausilta 2014 ja 2015 vähintään 3 kruunua osakkeelta.

– Ilmoitamme tänään, että TeliaSonera investoi kasvuun ydinliiketoiminnoissaan Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian viemiseen seuraavalle tasolle mobiili-internetin kasvavan kysynnän avulla sekä ydinliiketoimintaamme täydentäviin ja vahvistaviin alueisiin. Lisäksi investoimme tuotevalikoimien ja järjestelmien yksinkertaistamiseen ja sitä kautta yleisen kilpailukykymme parantamiseen. Näiden hankkeiden tavoitteena on säilyttää markkinaosuutemme tai kasvattaa niitä ja saavuttaa kestäviä kustannussäästöjä osakkeenomistajille maksettavista osingoista tinkimättä, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.

TeliaSoneran ydintoimintojen käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan tulevaisuudessa noin 15 prosenttia palvelujen liikevaihdosta. Lisäksi TeliaSonera investoi vuosina 2015 ja 2016 yhteensä jopa 6–7 mrd. kruunua seuraaviin kahteen alueeseen:

1)    Kilpailukyvyn parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi teemme yhteensä 2 mrd. kruunun käyttöomaisuusinvestoinnit liiketoiminnan transformaatioon vuosina 2015 ja 2016, jotta saavutamme vuoden 2017 aikana 2 mrd. kruunun suuruiset nettosäästöt vuositasolla.

2)    Teemme jopa 4–5 mrd. kruunun käyttöomaisuusinvestoinnit uusiin kasvuhankkeisiin vuosina 2015 ja 2016. Tärkeimmät hankkeet ovat kuituverkon laajentaminen Ruotsissa, uudet yritysasiakkaille suunnatut tarjoomat sekä Euraasian dataverkkojen uudistaminen. Ruotsissa tavoitteena on lisätä niiden kotitalouksien määrää, joiden saatavilla TeliaSoneran kuitupalvelut ovat, 1,1 miljoonasta 1,9 miljoonaan vuosina 2014–2018.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että uuden osingonjakopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa tilikausilta 2014 ja 2015 vähintään 3 kruunua osakkeelta. Yhtiön tavoitteena on edelleen vakaa pitkäaikainen luottoluokitus (A- – BBB+). Hallituksen lopullinen osingonjakoehdotus ilmoitetaan vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteessa, joka julkaistaan 29.1.2015.

TeliaSoneran koko vuotta 2014 koskevat näkymät pysyvät ennallaan: ”Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä arvioidaan jäävän hieman pienemmäksi kuin vuonna 2013. Valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa olennaisesti Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. Käyttökateprosentin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta, kun toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon.”

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 30.9.2014 klo 8.00 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com

Tilaa

Liitteet & linkit