Metsähallitus hankkii Soneralta koko perustietotekniikan ja mobiilien päätelaitteiden etähallinnan

TeliaSonera Oyj ja Metsähallitus ovat allekirjoittaneet nelivuotisen sopimuksen laajasta palvelukokonaisuudesta. Sopimus kattaa perustietotekniikan sekä mobiilien päätelaitteiden etähallintapalvelun toimittamisen. Sopimuksen arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Sopimus vahvistaa Soneran ja Metsähallituksen kumppanuutta ja laajentaa yhteistyötä uusille alueille. Perustietotekniikan palvelua kehitetään yhteistyösopimuksen avulla. Päästä - päähän mittauksella mitataan ja todennetaan toimitetun palvelukokonaisuuden kaikkien palveluiden saumatonta yhteistoimivuutta.

"Soneran palvelutarjous oli kattavin ja vastasi parhaiten meidän nelivuotiskautemme tarpeita. Laadun merkitys korostuu ja uusi ratkaisu tuo siihen parannusta ja mitattavuutta”, sanoo Metsähallituksen tietohallintojohtaja Markku Palo. ”Kilpailutuksessa hyödynnettiin uuden hankintalain mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä.”

"Valtionhallinnossa tämä asiakkuus on palveluvalikoimaltaan kattavin. Loppukäyttäjän käyttökokemuksen ja palveluidemme käytettävyyden parantaminen on tämän sopimuksen sydän", sanoo myyntijohtaja Jouni Mustonen TeliaSonera Finlandista.

Lisätietoja:
TeliaSonera Finland, myyntijohtaja Jouni Mustonen, puhelin: 040 302 2322, sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com
Metsähallitus, tietohallintojohtaja Markku Palo, puhelin: 040 555 0848, sähköposti: etunimi.sukunimi@metsa.fi


Metsähallitus-konserni on monialayritys, jonka liiketoiminta-alueita ovat metsätalous, maa-aineksen jalostus ja myynti, lomatontteihin painottuva kiinteistötoiminta, taimi- ja siementuotanto, luonto- ja erämatkailupalvelut sekä julkisia hallintopalveluja tuottavat luontopalvelut.


Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Multimedia

Multimedia