Sähkönkulutuksen päivittäinen seuranta siirtää arviolaskutuksen historiaan

TeliaSonera Finland toimittaa Jyväskylän Energialle sähkönkulutuksen etäluentajärjestelmän ja luentapalvelut. Sähkömittareiden etäluenta antaa kuluttajille paremman mahdollisuuden arvioida omaa sähkönkulutustaan, parantaa asiakaspalvelua ja vähentää sähköyhtiön kustannuksia. Sopimus vahvistaa Soneran asemaa Suomen johtavana etäluettavien sähkömittaripalvelujen toimittajana.

Sonera toimittaa uuden sukupolven etäluettavat mittarit jokaiseen Jyväskylän Energian käyttöpaikkaan. Sopimuksen arvo on noin 7 miljoonaa euroa ja se on seitsemän vuoden pituinen. Mittarit asennetaan vuosien 2010 ja 2012 välillä. Asennukset hoitaa Jyväskylän Energia. Asiakkaille suurin muutos on, että etäluennan avulla sähkön laskutus perustuu jatkossa laskutusjaksolla toteutuneeseen ja mitattuun kulutukseen aiemman arviolaskutuksen sijaan. Asiakas saa näin laskuista nopean palautteen sähkönkäyttönsä muutoksista ja sähkön säästäminen helpottuu, kun näkee nopeasti säästötoimiensa vaikutukset. Asiakkaiden palvelua parantaa myös, että sähköyhtiön asiakaspalvelu voi etäluennan avulla katsoa suoraan tietokoneelta sähkömittarin tietoja ja arvioida asiakkaiden mahdollisia ongelmia. ”Sopimus vahvistaa entisestään asemaamme Suomen johtavana etäluettavien sähkömittaripalvelujen toimittajana. Aloitimme yhteistyön sähkölaitosten kanssa vuonna 2005 ja tällä hetkellä hoidamme lähes puolen miljoonan sähkön kulutuspaikan etäluennan. Olemme menestyneet kilpailussa hyvin, sillä olemme kehittäneet toimintaympäristöä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan”, kertoo Suomen yritysmyynnistä vastaava johtaja Petri Niittymäki TeliaSonerasta. Sähköyhtiön asiakkaille asennettavista etäluettavista mittareista siirretään langattomasti kerran vuorokaudessa sähkönkulutuksen tuntidata Soneran tietokantaan, jonka jälkeen tiedot toimitetaan edelleen Jyväskylän Energialle. Tiedonsiirtoyhteys on kaksisuuntainen eli mittareista järjestelmään siirtyvät kulutustiedot ja järjestelmästä mittareille ohjelmistopäivitykset ja tariffimuutokset. ”Sonera pystyy takaamaan meille ja asiakkaillemme luotettavan ja hallitun tiedonsiirron, jonka avulla sekä me että asiakkaamme saamme ajantasaista tietoa sähkönkulutuksesta. Etäluentapalvelu tuo meille myös kustannussäästöjä ja vähentää liikkumisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, kun sähkömittareita ei tarvitse käydä lukemassa paikan päällä”, kertoo toimitusjohtaja Juha Lappalainen Jyväskylän Energiasta. _____________________________________________ Lisätietoja lehdistölle antaa: Erkki Keränen, aluejohtaja, TeliaSonera Finland Puh. 040 3022056 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Janne Pirttimäki, mittauspalvelupäällikkö, JE-Siirto Oy Puh. 050 351 2014

Avainsanat:

Liitteet & linkit