Sonera ja Nextime tuovat markkinoille Reissuvihkon edistämään kotien ja koulujen välistä viestintää - käyttökokemuksia j

Lehdistötiedote 14.10.2004 Sonera ja Nextime tuovat markkinoille Reissuvihkon edistämään kotien ja koulujen välistä viestintää - käyttökokemuksia jo yli 20 kunnassa ala-asteelta lukioon TeliaSonera Finland Oyj ja Nextime Solutions Oy tuovat yhdessä markkinoille Sonera Reissuvihko -palvelun helpottamaan kodin ja koulun välistä sekä myös koulun sisäistä viestintää. Reissuvihko on palvelukokonaisuus, joka pohjautuu Soneran yhteistyökumppanin, oululaisen Nextimen kehittämään Helmi-palvelusovellukseen. Palvelu on käytössä jo yli 20 kunnassa. Käyttäjiä ovat opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat sekä koulun muut sidosryhmät. Palvelun avulla koulu voi tarjota opettajilleen, oppilailleen ja heidän vanhemmilleen kaksisuuntaisen viestintäympäristön, jossa hyödynnetään internetin ja matkaviestinnän mahdollisuuksia. Sonera Reissuvihko-palvelun avulla opettaja tai muu koulun edustaja voi lähettää viestejä ryhmäviesteinä tai yksittäin oppilaiden vanhemmille näiden matkapuhelimiin ja/tai oppilaskohtaisiin kansioihin internetissä. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kouluun internetin tai matkapuhelimen välityksellä ja saada tiedot heti esimerkiksi oppimistuloksista, lukujärjestyksen muutoksista tai poissaoloista. Palvelu on täysin internet-pohjainen, joten mitään erityisiä ohjelmistojen asennuksia ei tarvita. Liityntävalmiudet yleisimpiin olemassa oleviin oppilashallintajärjestelmiin on tehty valmiiksi ja oppilaiden perustiedot voidaan tuoda niistä suoraan Reissuvihko-palveluun. Sonera Reissuvihko-palvelu koostuu integroidusta web- ja tekstiviestipalvelusta sekä tietoturvasta. Palvelu tarjoaa monipuoliset käyttöliittymät opettajille, oppilaille sekä heidän vanhemmilleen. Palvelun käyttäjä voi valita palvelusta suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen käyttöliittymän. Palvelusta löytyvät mm. läksyt, oppilaiden poissaolot, koealueet ja arvosanat sekä mahdollisuus kirjoittaa tiedotteita niin kodin ja koulun väliseen kuin koulun sisäiseenkin viestintään. Reissuvihko-palvelu toimii Soneran palvelinympäristössä. Palvelun käyttö on internet- ja mobiilioperaattoreista riippumatonta. Koulu voi valita perusratkaisua täydentämään myös lisämoduuleita: infoTV -moduulin, opettajan ajanvarauskalenterit, tila- ja resurssivaraukset sekä sijaisrekisterin. Koulujen kustannukset muodostuvat palvelun avausmaksusta, kuukausimaksusta ja tekstiviestien hinnoista. Korkea tietoturvan taso Reissuvihko-palvelussa koulun pääkäyttäjällä, opettajilla ja lasten vanhemmilla on kullakin oma näkymänsä. Koulu hallinnoi itse palveluympäristöään internetissä. Sonera vastaa koululle palvelun toimivuudesta ja tietoturvasta. Koulun tiedot ja viestintä on suojattu ulkopuolisilta yhteyksiltä. Henkilökohtaiset tiedot näkyvät vain asianosaisille: oppilaan tiedot näkyvät oppilaalle itselleen ja hänen vanhemmilleen sekä opettajille. Koulu vastaa laitteistojensa tietoturvasta. Soneran tekninen asiakaspalvelu antaa tukea Reissuvihko-palveluun liittyvissä teknisissä asioissa ympäri vuorokauden. Oppilaitosten ja koulujen käyttöön tarkoitetun Sonera Reissuvihkon perusidea syntyi vuonna 2000 Oulun Pöllönkankaan koululla kahden matematiikan opettajan oivalluksena. Palvelun ja asiakasmäärän kehittyessä oululainen Nextime tuli mukaan ja otti sekä kehitystyön että myynnin hoitoonsa. Nyt julkistettava palvelu on kehityshankkeen kolmas vaihe, jossa Sonera tulee mukaan tietoliikenneosaajana ja kaupallisena kumppanina. Palvelu on käytössä jo yli 20 kunnassa, ala- ja yläasteella sekä lukioissa. "Kokemuksemme tästä palvelusta Pöllönkankaan koulussa ovat oikein hyvät. Kotien ja koulun välinen sekä myös koulun sisäinen viestintä on edistynyt selvästi. Reissuvihko-palvelu on laskenut kynnystä ottaa yhteyttä opettajiin sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa taholta. Saan itsekin nykyisin viestejä suoraan oppilailta, mitä ei muuten olisi tapahtunut. Yhteinen ympäristö edistää yhteisöllisyyttä. Reissuvihko on paras väline edistämään avoimuutta ja vaikuttamaan siten koulun toimintakulttuurin demokratisoitumiseen", sanoo Pöllönkankaan koulun rehtori Harri Tuulos. "Nyt solmitun yhteistyösopimuksen myötä sovelluksemme saa valtakunnallista näkyvyyttä merkittävän kumppanin kanssa. TeliaSoneran huolehtiessa palvelun toimivuudesta, tietoturvasta ja myynnistä me keskitymme entistä enemmän uusien palveluominaisuuksien toteuttamiseen Reissuvihkoon ja jatkokehitykseen yhdessä asiakkaiden kanssa", sanoo kehitysjohtaja Teemu Kettunen Nextime Solutions Oy:stä. "Kouluilla ja oppilaitoksilla on keskeinen rooli suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentajina. Haluamme Sonerassa kehittää palveluja, joilla helpotetaan kansalaisten arjen toimintaa, tässä tapauksessa kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta. Yhteistyömme Nextime Solutions Oy:n ja asiakkaiden kanssa on tuottanut uuden ja edistyksellisen palvelun koulumaailman käyttöön", sanoo johtaja Ilkka Haataja TeliaSonera Finlandista. "Sonera Reissuvihko -palvelun ytimenä oleva sovellus on alansa kehittynein tuote, joka täydentää hyvin nykyistä palveluvalikoimaamme. Reissuvihko on yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti merkittävä ja monesti lapsille ja vanhemmille ensimmäinen kosketus Internet-pohjaisiin hyötysovelluksiin. Tällaiset hyötypalvelut edistävät suomalaisnuorten tietotekniikkataitojen ja sähköisen viestintäkulttuurin omaksumista, mikä vahvistaa entisestään Suomen koulujen asemaa kansainvälisessä kärjessä", sanoo Ilkka Haataja. Lisätietoja: TeliaSonera Finland Oyj, kehityspäällikkö Osmo Ruuska, matkapuhelin: 040 302 2254, sähköposti etunimi.sukunimi@teliasonera.com Pöllönkankaan koulu, rehtori Harri Tuulos matkapuhelin: 044 703 9530, sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi Nextime Solutions Oy kehitysjohtaja Teemu Kettunen matkapuhelin: 040 745 6088, sähköposti: etunimi.sukunimi@nextime.fi Nextime Solutions Oy Nextime Solutions Oy on Oulussa pääpaikkaansa pitävä ohjelmistotalo, jonka tarjonta koostuu resurssien hallintaan liittyvistä tuotteista ja järjestelmistä. Tuotetarjontaan kuuluvat mm. erilaiset vuorosuunnittelutyökalut, golfkenttien ajanvaraus- sekä muut varausjärjestelmät, resurssienvälitysjärjestelmät sekä kodin ja koulun yhteistyöhön kehitetty Helmi-järjestelmä. Nextimen tuotteet ovat Internet-pohjaisia mahdollistaen 24/7 -käytettävyyden sekä lisäarvoa tuottavat mobiilitoiminnot. Nextime Solutions Oy toimii Oulussa ja Helsingissä ja on perustettu vuonna 2000. Lisätietoa: http://www.nextime.fi TeliaSonera TeliaSoneran Suomen tulosyksikkö TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa tuotteita ja palveluita Sonera-brandin alla. TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2003 TeliaSoneralla oli 11 957 000 matkaviestintäasiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 37 610 000), 8 061 000 kiinteän verkon asiakasta ja (ml. osakkuusyhtiöt 9 160 000.) ja 1 631 000 internet-asiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 1 691 000). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä ja Helsingin Pörssissä. Tammi-joulukuu 2003 pro forma -liikevaihto oli 81,7 miljardia Ruotsin kruunua (9,01 miljardia euroa). Työntekijöiden määrä oli 26 694. www.teliasonera.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/14/20041014BIT20140/wkr0007.pdf

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit