Sonera toimittaa huippunopean seutuverkon Etelä-Karjalan kuntayhteisöille

Lehdistötiedote 4.10.2004 Sonera toimittaa huippunopean seutuverkon Etelä-Karjalan kuntayhteisöille Tietomaakunta eKarjala Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen Etelä-Karjalan maakunnan kattavan eKarjala Tietoverkko 2:n toimittamisesta. Sopimuksen mukaan Sonera toimittaa Tietomaakunta eKarjalalle Sonera Seutuverkko -ratkaisuun perustuvan erittäin nopean tietoverkon ja rakentaa jopa 10 Gb/s runkoyhteyksien saatavuuden Etelä-Karjalan maakunnan kaikkiin kuntiin. Ratkaisu luo vankan perustan kuntien, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän, sairaanhoitopiirin sekä pelastuslaitoksen verkottuville toiminnoille ja verkkopalveluille. eKarjala Tietoverkko 2 vastaa nykyisiin ja tuleviin tietoliikenteen ja tietoturvan haasteisiin sekä edistää koko maakunnan verkkoinfrastruktuurin kehitystä erityisesti yritysten tarvitsemien yhteyksien osalta. Sopimus on jatkoa yhteistyölle, joka alkoi vuonna 1999. Maakunnallisen Seutuverkko-ratkaisun käyttöalue on koko Etelä-Karjala. Verkosta on laadukkaat ja nopeat yhteydet myös maakunnan ulkopuolelle. Kuntalaiset saavat mahdollisuuden laajakaistan hyödyntämiseen ja yritykset erittäin nopeisiin yhteyksiin. eKarjala Tietoverkko 2 koostuu asiakasliittymistä ja alueellisesta verkosta sekä yhteisestä nopeasta internet-runkoyhteydestä. Kolmansien osapuolten verkkojen rajapinnat voidaan liittää verkkoon palomuurin kautta. Verkossa voidaan siirtää perinteistä dataa, puhetta ja videokuvaa. Tietomaakunta eKarjala Oy:llä on Tietoverkko 2:ssa lisäksi Tietomaakuntasolmu, josta Tietomaakunta eKarjala tarjoaa eKarjala.fi -portaalipalvelua, sähköpostipalvelua koululaisille jne. Ratkaisu sisältää verkon teknisen operoinnin, valvonnan, palvelukohtaisen helpdesk-palvelun sekä 24 h toiminnassa olevan vikailmoitusnumeron. Seutuverkkoon kuuluvista käytännön asennus-, huolto- ja vikatöistä vastaavat Soneran yhteistyökumppanit YIT Primatel Oy ja Isoworks Oy, joilla on toimipaikkoja Etelä-Karjalassa mm. Lappeenrannassa, Imatralla ja Parikkalassa. Ratkaisuun sisältyy kahdennettu palomuuripalvelu ajanmukaisin ja riittävän suorituskykyisin aktiivilaittein. Se mahdollistaa mm. turvalliset etäyhteydet internetistä sekä erityyppisten liikennöintien priorisoinnin. Palomuuripalveluun sisältyy myös käyttöönotto, ylläpito ja valvonta. Kuntayhteyksissä liikenne erotellaan tietoturvallisesti hallintoon, terveydenhuoltoon, oppilasympäristöön ja tarvittavaan viranomaistoimintaan. Seutuverkko-ratkaisuun toteutetaan myös Mobile Gate -palvelu, joka mahdollistaa liittymisen seutuverkkoon nykyisten yhteystapojen, kuten modeemin, isdn:n , gsm:n, gprs:n ja edgen lisäksi myös umts-yhteystavalla. Kuntien ja kuntayhtymien on mahdollista tilata käyttöönsä Soneran Content Filtering - sisällönsuodatuspalvelu, jolla pystytään estämään esimerkiksi oppilaiden pääsy väkivalta- tai aikuisviihdesivuille, sekä Spam Filtering -palvelu roskapostin suodatukseen. "Etelä-Karjala Tietomaakuntahankkeessa toteutettiin kuntien yhteistyönä kuntien hallinnon ensimmäinen seutuverkko jo vuonna 1999. Sitä ovat käyttäneet Etelä-Karjalan kunnat ja kaksi kuntayhtymää nyt jo viiden vuoden ajan. Maakunnassa siirrytään kuntien seutuverkon toiseen kehitysvaiheeseen. Nyt käyttöönotettavan kuntien hallinnon seutuverkon, eKarjala Tietoverkko 2:n myötä Etelä-Karjalan kunnilla on käytössään lähes rajattomat mahdollisuudet uusien verkkopalveluiden käyttöön. Näillä yhteisillä ratkaisuilla Etelä-Karjala on noussut Sonera kumppaninaan aivan uudelle tasolle, jossa laajakaistayhteydet tuodaan kaikille tarpeiden mukaisesti", sanoo johtaja Ossi Korhonen Tietomaakunta eKarjala Oy:stä. "Tietoverkko 2 mahdollistaa erityisesti kuntien uusien yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönoton. Verkko tukee myös erinomaisesti uusien ääntä ja videokuvaa hyödyntävien palveluiden käyttöä. Uskon, että eKarjala Tietoverkko 2:n myötä Etelä-Karjalan maakunnassa on nyt käytössä Suomen ajanmukaisin tietoverkkoinfra. Se rakentuu vuoden 2004 loppuun mennessä valmistuvista kylien laajakaistayhteyksistä ja kuntien hallinnon uudesta seutuverkosta. Maakunnan kehittynyt tietoverkkoinfra on innostanut Etelä-Karjalassa kuntayhteistyötä uusien verkkopalveluiden kehitykseen, josta yhtenä näkyvänä esimerkkinä on uusien matkailu-, kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden kehitystyö." "Kaupungit ja kunnat ovat Soneralle todella merkittävä asiakasryhmä. Niiden rooli tietoyhteiskunnan rakentajana on myös keskeinen. Sonera haluaa antaa panoksensa ja olla kumppanina tässä kehittämistyössä. Tietomaakunta eKarjala Oy on noteerattu valtakunnallisestikin edistykselliseksi esimerkiksi kuntien yhteistyöstä. Pidämme Sonerassa erittäin merkittävänä sitä, että yhteistyömme Tietomaakunnan ja Etelä-Karjalan kuntayhteisöjen kanssa jatkuu. Uskomme, että Etelä-Karjalan tietoyhteiskuntakehitys näyttää suuntaa laajemminkin, valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti", sanoo johtaja Tommi Kolehmainen TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: Tietomaakunta eKarjala Oy Johtaja Ossi Korhonen Puhelin: 040 703 8661 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ekarjala.com TeliaSonera Finland Oyj: Myyntijohtaja Tuomo Puhakainen Puhelin: 040 302 2439 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com TeliaSonera TeliaSoneran Suomen tulosyksikkö TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa tuotteita ja palveluita Sonera-brandin alla. TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2003 TeliaSoneralla oli 11 957 000 matkaviestintäasiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 37 610 000), 8 061 000 kiinteän verkon asiakasta ja (ml. osakkuusyhtiöt 9 160 000.) ja 1 631 000 internet-asiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 1 691 000). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä ja Helsingin Pörssissä. Tammi-joulukuu 2003 pro forma -liikevaihto oli 81,7 miljardia Ruotsin kruunua (9,01 miljardia euroa). Työntekijöiden määrä oli 26 694. www.teliasonera.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.