Sonera toimittaa Kuopion yliopistolle puhepalvelut

TeliaSonera Finland Oyj ja Kuopion yliopisto ovat allekirjoittaneet sopimuksen puheliittymien ja –palveluiden toimittamisesta yliopiston käyttöön. Tämä sopimus pohjautuu toukokuussa allekirjoitettuun TeliaSonera Finlandin ja valtion hankintayksikkö Hansel Oy.n väliseen puitesopimukseen valtionhallinnon puheliittymien ja palvelujen toimittamisesta.

Yliopiston ja Soneran välinen sopimus kattaa sekä kiinteän verkon liikenteen ja liittymät, joita on n. 1600, että matkapuhelinverkon liittymät ja palvelut. Matkapuhelinverkon liittymiä on useita satoja, kokonaismäärä tarkentuu myöhemmin. Sopimus on voimassa neljä vuotta ja se käynnistää myös tieto- ja viestintäpalvelujen pitkäjänteisen kehittämisyhteistyön "Hanselin puitesopimus tehostaa toimintaamme nopeuttamalla paikallista sopimusprosessia ja vapauttamalla siten resurssejamme hallinnon jatkuvaan kehittämiseen”, toteaa Kuopion yliopiston hallintojohtaja Päivi Nerg. ”Yhden toimijan malli tuo mukanaan selviä toiminnallisia etuja, selkeyttää asiakaspalvelua ja on kustannustehokas. Kuopion yliopisto saa TeliaSonera Finlandista luotettavan ja osaavan kumppanin, jonka kanssa on hyvä käynnistää pitkäjänteinen yhteistyö ja toimintojen kehittäminen”, sanoo Päivi Nerg. ”Olemme iloisia saadessamme Kuopion yliopiston asiakkaaksemme. Haluamme tarjota yliopistolle sen tarpeita vastaavat puheratkaisut liittymistä palveluihin asti”, toteaa TeliaSonera Finlandin Itä-Suomen alueen asiakkuuksista vastaava aluejohtaja Jorma Maaninka. ”Uskomme, että nyt käynnistyvä pitkäjänteinen kehittämisyhteistyömme edistää osaltaan Kuopion yliopiston tavoitteita tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan jatkuvuudesta”, sanoo Jorma Maaninka. Lisätietoja: Kuopion yliopisto Hallintojohtaja Päivi Nerg Matkapuhelin: 040 842 9810 Sähköposti: Etunimi.Sukunimi@uku.fi TeliaSonera Finland Oyj Myyntijohtaja Erkki Keränen Puhelin: 0403 022056 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto on kansainvälisesti arvostettu terveys- ja ympäristötieteisiin sekä hyvinvointiosaamiseen profiloitunut tutkimusintensiivinen tiedeyliopisto. Molekyylilääketiede, biotekniikka ja lääketutkimus sekä ympäristötutkimus muodostavat vahvan tutkimuskeskittymän yliopistossa. Tiedekuntia on viisi: farmaseuttinen tiedekunta, informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sekä tiedekuntiin rinnastettava biokeskus A. I. Virtanen -instituutti. Tiedekunnissa on 40 opetus- ja tutkimuslaitosta, joihin kuuluu 14 Kuopion yliopistosairaalassa toimivaa klinikkaa. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on Pohjois-Amerikan ja Euroopan lisäksi lähialueilla ja Aasiassa. www.uku.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit