Sonera toimittaa Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkon

Mikkelin ja Pieksämäen seutujen kuntien ja kuntayhtymien yhteisestä alueellisesta tietoverkosta on tehty päätös. Alueverkon toimittaa TeliaSonera Finland Oyj. Sopimus allekirjoitettiin perjantaina. Alueverkkoyhteistyössä ovat mukana Mikkelin seudun kunnista Mikkeli, Haukivuori, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina. Seudullisista kuntayhtymistä hankkeeseen osallistuvat Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Pieksämäen seudulta mukana ovat Pieksämäen kaupunki ja Pieksänmaan kunta sekä Vaalijalan kuntayhtymä ja Keski-Savon oppimiskeskus Keso. Lisäksi verkkoon tulee mukaan JuPuSu:n (Juva-Puumala-Sulkava) terveydenhuoltokuntayhtymä. Sopimus on voimassa neljä vuotta.

Sopimuksen mukaan Sonera toimittaa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät yhdistävän tietoliikenneverkon. Se mahdollistaa tietoteknisten palveluiden toteuttamisen, keskittämisen ja hajauttamisen kaikkialla alueverkon alueella. Esimerkiksi kuntien käyttämät taloushallinnon palvelut ja palvelimet voidaan sijoittaa mihin tahansa verkon alueella ja niitä voidaan käyttää tehokkaasti kaikkialta verkon piiristä. Alueverkko toteutetaan Sonera Seutuverkko –konseptin mukaisesti, palveluverkkona, jolloin Sonera vastaa alueverkon ylläpidosta ja hallinnasta. Runkoverkon toteutustapa mahdollistaa eri liityntäpisteiden välillä noin sata-, jopa tuhatkertaisia nopeuksia nykyisiin yhteyksiin verrattuna. Runkoverkon yhteyksien avulla optimoidaan alueverkon luotettavuutta. Tiedonsiirto ohjataan tarvittaessa verkon sisällä vaihtoehtoisille reiteille. Myös liityntäpisteet runkoverkkoon toteutetaan optisilla kuituyhteyksillä. Ne mahdollistavat alueverkon kapasiteetin hyödyntämisen. Internet-yhteydet alueverkosta toteutetaan keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Verkon käyttäjät suojataan tietoturvapalvelun avulla Internetin uhkia vastaan. Etäkäyttäjien, kumppaneiden ja liikkuvan henkilöstön pääsy verkossa oleviin palveluihin toteutetaan Soneran hallinnoimalla tietoturvallisella palvelulla internet-verkon kautta. Myös alueella toimivat yritykset voivat hyödyntää uuden tekniikan mahdollistamia nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Alueverkon tuottamat palvelut on tarkoitettu lisäämään kuntalaisten hyvinvointia tuottamalla kuntien ja kuntayhtymien tarvitsemia palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Osa palveluista on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien sisäiseen käyttöön ja osa on avoimia kaikille kuntalaisille. Alueverkkoon liittyvät fyysisesti vain kunnat ja kuntayhtymät sekä valitut yhteistyökumppanit ja palvelujen tarjoajat. ”Alueverkko saadaan toimintakuntoon marraskuun alkuun mennessä ja verkko mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien aidon yhteistyön mahdollisimman kustannustehokkaasti. Verkon tuoma oleellinen muutos on käytännössä se, että organisaatio- ja toimialakohtaiset verkot kytketään osaksi suurta alueellista runkoverkkoa, jolloin verkon ylläpito ja sovellusten käyttö helpottuvat tuntuvasti. Kun alueverkko ja sen ylläpito ostetaan palveluna, on investointitarve vähäinen ja rajoittuu yhteisiin toimialakohtaisiin ohjelmistohankintoihin”, sanoo Mikkelin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. ”Suurin hyöty alueverkosta saadaan ensi vaiheessa terveydenhuollossa, jossa verkko mahdollistaa yhteisen potilastietojärjestelmän rakentamisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiskäyttöön. Lisäksi alueverkko tarjoaa kaikissa seudullisissa yhteistyöhankkeissa mahdollisuuden aitoon verkkoyhteistyöhön. Järjestelmä on entistä helpommin hallittavissa ja myös tietoturva paranee, kun verkon ulkoiset yhteydet ja palomuuripalvelut voidaan keskittää” sanoo Mikkelin kaupungin tietohallintojohtaja Jarmo Tiainen. ”Oma etunsa on myös siitä, että tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa. Verkosta tulee kokonaisuutena todennäköisesti hyvin haluttu ympäristö, johon voidaan jatkossa liittää mukaan myös muita kuntia ja toimijoita. Alueverkko liittyy seudun kuntien ja kuntayhtymien pyrkimykseen perustaa alueellinen tietohallintoyhtiö. Tavoitteena on hallinnoida yhtiön kautta kaikkia alueellisia tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyviä kuntien ratkaisuja”, Jarmo Tiainen kuvaa. ”Olemme Sonerassa iloisia siitä, että Mikkelin ja Pieksämäen seudut ovat asiakkaitamme. Kaupungit ja kunnat ovat meille todella merkittävä asiakasryhmä. Niiden rooli tietoyhteiskunnan rakentajana on keskeinen. Sonera haluaa antaa panoksensa ja olla hyvä kumppani tässä kehittämistyössä. Uskomme, että näiden seutujen tietoyhteiskuntakehitys näyttää suuntaa laajemminkin", sanoo johtaja Tommi Kolehmainen TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: Tietohallintopäällikkö Jarmo Tiainen, Mikkelin kaupunki, Puhelin 044 794 2223, sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi Aluejohtaja Jorma Maaninka, TeliaSonera Finland Oyj Puhelin 040 302 2429, sähköposti etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit