Sonera vahvistaa yritysostoin DataInfoa yritysmyyntikanavana ja ict-ratkaisutoimittajana

TeliaSonera Finland Oyj vahvistaa nykyisen tytäryhtiönsä DataInfo Oy :n asemaa. Ensi vaiheessa DataInfo Oy ostaa DataInfo Solutions -ketjuun kuuluvia yrityksiä Helsingistä, Jyväskylästä, Kuopiosta, Lappeenrannasta ja Varkaudesta. Ostettavien yritysten omistajat tulevat kaupan yhteydessä DataInfo Oy:n omistajiksi, jolloin DataInfo Oy muuttuu Soneran tytäryhtiöstä sen osakkuusyhtiöksi. Kauppasopimukset on allekirjoitettu ja yhdistyminen toteutuu vuoden 2006 alusta.

Sopimuksen mukaan DataInfo Oy ostaa Data-Enter Ky:n, Datainferno Oy:n, DI-Service Ky:n ja Kaakon X-Partner Oy:n liiketoiminnat sekä Data-Saimaa Oy:n osakekannan. Kauppasummia ei julkisteta. Eri talousalueilla (mm. Varkaus) toimivat yksiköt jatkavat itsenäisinä liiketoimintayksiköinä vastaten oman alueensa asiakasrajapinnassa tapahtuvasta toiminnasta. Näitä ovat mm. myynti, palvelutuotanto ja asiakaspalvelu. Aluepisteet käyttävät ketjuun kuuluvien yritysten tavoin toimipisteiden markkinointinimiä (mm. DataInfo Solutions Varkaus). Liiketoimintansa myyneet yrittäjät ovat sitoutuneet jatkamaan DataInfo Oy:n palveluksessa vähintään viiden vuoden ajan. Näin varmistetaan alueellinen vahvuus ja jatkuvuus. Seuraavassa vaiheessa rakennetta vahvistetaan lähes samanlaisella määrällä yrityksiä. Niiden osalta neuvottelut käynnistetään talven aikana ja suunniteltu yhdistyminen toteutetaan vuoden 2006 aikana. Tässä yhteydessä tavoitellaan myös nykyisin TeliaSonera Finlandin tytäryhtiönä toimivan Pääkaupungin ICT-Palvelu Oy:n eli DataInfo Solutions Helsingin liittymistä järjestelyyn mukaan. Nyt yli 30 paikkakunnalla toimivaa ketjua edelleen vahvistamalla yhtiöt hakevat sekä maantieteellistä peittoa että toiminnallisia vahvuuksia. Jo sovittujen ja tulossa olevien toimenpiteiden tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa DataInfo -ketjun myynti seuraavien viiden vuoden aikana. DataInfo -ketjun valtakunnallisesti yhtenäinen toimintatapa tulee jatkossakin tukeutumaan vahvasti yrittäjyyteen sekä omassa, mutta ennen kaikkea ketjun yrittäjävetoisten jäsenyritysten toiminnassa. Kaupat vahvistavat DataInfo Solutions -ketjun asemaa pk-sektorin keskeisenä ict -palvelukokonaisuuksien toimittajana, Soneralle tärkeänä yritysmyyntikanavana ja paikallisena ict-palveluiden tuottajana. DataInfo Solutions-ketju on tärkeä myyntikanava myös muille strategisille kumppaneilleen. Näitä ovat HP, IBM, Fujitsu Siemens Computers, Microsoft, Nokia ja tukkukauppiaat. Nyt tehty rakennejärjestely ja DataInfon yhteistyö Soneran kanssa mahdollistavat tuote- ja palvelukonseptien nopean kehittämisen ja markkinoille tuonnin. DataInfo Solutions -ketjun yritykset vastaavat palvelukokonaisuuksien myymisestä ja toimittamisesta pienille ja keskisuurille yritys- ja yhteisöasiakkaille. Suurten yritysten ja julkisyhteisöjen osalta Sonera vastaa pääosin asiakkuuksista ja DataInfo toimii projekteissa yhteistyössä vastaten mm. ict-tuotteiden toimittamisesta ja lähipalveluiden tuottamisesta. ”Soneralla on nyt aiempaa vahvempi fokus valittuihin jakelukanavakumppaneihin. Yrityspalvelujen strategiassamme jälleenmyyjät ovat etenkin pk-yritysten tärkein ostopaikka ja tietolähde ostopäätösten tueksi. Pk-yritykset investoivat tietotekniikkaan tuplasti, kuusi prosenttia, muuhun markkinaan verrattuna ja alan palveluihin vielä enemmän, 8-9 prosenttia”, sanoo johtaja Esa Korvenmaa TeliaSonera Finlandista. ”Strategiamme mukaisesti toimimme yhdessä jakelukanavakumppaniemme kanssa toimittamalla liiketoiminnan verkko-, viestintä- ja hallintapalveluita sisältäviä tietoturvallisia ja päästä päähän hallittuja palvelukokonaisuuksia”, Esa Korvenmaa painottaa. ”Rakennejärjestely vahvistaa DataInfo Solutions -ketjun ja Soneran yhteistyötä. Jo aiemmin tänä vuonna julkistettu sopimus yhteistyöstä palvelukehityksessä, myynnissä ja asiakaspalvelussa on luonut vahvan perustan. Toimimalla yhdessä DataInfo ja Sonera voivat nyt hyödyntää sekä mittavia kehitys- ja palvelupanoksiaan että lähellä asiakasta olevaa nopeaa ja palvelukykyistä toimintaansa”, sanoo DataInfo Oy:n toimitusjohtaja Antti Kaihovaara. ”Tavoitteena on mahdollistaa molempien yritysasiakkaiden tarpeiden mukaisten tieto- ja viestintäteknologian palvelukokonaisuuksien hankinta yhdeltä vastuun kantajalta. DataInfo Solutions -ketju, yhdessä Soneran kanssa, on tällä hetkellä ainoa toimija Suomessa, joka pystyy aidosti toimittamaan asiakkailleen ict-kokonaisratkaisuja ja koko elinkaaren hallinnan palveluja", sanoo Antti Kaihovaara. Lisätietoja: TeliaSonera Finland Oyj Johtaja Esa Korvenmaa Puhelin: 040 302 1000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Johtaja Olli Saarnio Puhelin 040 302 200 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com DataInfo Oy Toimitusjohtaja Antti Kaihovaara Puhelin 0400 445 916 Sähköposti: etunimi.sukunimi@datainfo.fi DataInfo Oy DataInfo Oy on DataInfo Solutions -ketjun ketjuyhtiö. Ketjuyhtiö kehittää ja ylläpitää ketjun toiminta- ja palvelumallia sekä näkyvyyttä markkinassa. DataInfo Oy tuottaa ketjun yrityksille myynnin, ostamisen, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämisen palveluita. DataInfo Solutions-ketju on ict-ratkaisuissa ja -palveluissa pk-sektorin Suomen johtava toimittaja ja uranuurtaja mm. liikkuvan työn ratkaisujen toteuttajana. Ketjun palveluksessa on yli 300 alan ammattilaista ja toimintaa on yli 30 paikkakunnalla. Ketjun strategisia kumppaneita ovat HP, IBM, Lenovo, Fujitsu Siemens Computers, Microsoft, Nokia ja TeliaSonera Finland. DataInfo Oy on 31.12.2005 saakka TeliaSonera Finland Oyj:n tytäryhtiö ja 1.1.2006 alkaen sen osakkuusyhtiö. DataInfo Solutions -ketju DataInfo Solutions -ketju on yhtenäisellä toimintamallilla toimiva valtakunnallinen ketju, joka toimittaa ict-kokonaisratkaisuja ja -palveluita yrityksille sekä julkisyhteisöille. Ratkaisut sisältävät perustietotekniikan, tietoliikenteen, tietoturvan, liikkuvan työn ratkaisut, puheen ja tavoitettavuuden sekä viestintä- ja toimistotekniikan. DataInfo Taito -palvelukokonaisuus on työn- ja vastuunjaon tuotteistettu malli, jonka avulla asiakkaan ict-kokonaisuuden tai sen osien koko elinkaarta voidaan helposti hallita kartoituksen, suunnittelun, hankintapalvelun, käyttötuen, ylläpidon, kehittämisen, rahoituksen ja kierrätyksen avulla. Ketjun jäsenet ovat pääsääntöisesti yrittäjävetoisia ja ketjuyhtiö DataInfo Oy on TeliaSonera Finland Oyj:n osakkuusyhtiö (1.1.2006 alkaen).

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit