Soneralta palvelut mobiilitunnistautumiseen

Sonera tuo markkinoille palvelut, joiden avulla sekä palvelujen tarjoajat että asiakkaat voivat varmistua sähköisen asioinnin turvallisuudesta.

Tänään markkinoille tulee Sonera Tunnistautumispalvelu, jonka avulla palvelujen tarjoajat voivat luotettavasti tunnistaa sähköisten palvelujen käyttäjät ja tehdä heidän kanssaan sähköistä allekirjoitusta hyödyntäviä sopimuksia. Tammikuussa Sonera tuo valtakunnallisesti saataville kuluttajille tarkoitetun Sonera Varmennekortin, joka on matkapuhelimen käyttäjän helppokäyttöinen ja turvallinen tunnistautumis- ja allekirjoitusväline sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin. Palvelut perustuvat matkapuhelinoperaattoreiden ja Väestörekisterikeskuksen yhteistyössä kehittämään palvelumalliin, jossa Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmennetta voidaan käyttää matkapuhelinliittymällä. SIM-korttiin liitettävä kansalaisvarmenne toimii sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset täyttävänä laatuvarmenteena. Palvelulla tuotettu sähköinen allekirjoitus varmentaa sekä allekirjoittajan että allekirjoitetun tietosisällön julkisen avaimen menetelmällä. ”Mobiilikansalaisvarmenteen myötä kuluttajat saavat uuden vaihtoehdon turvalliseen sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin verkossa. Se on yhdenmukainen muilla alustoilla eli esimerkiksi sirullisella henkilökortilla toimivien kansalaisvarmenteiden kanssa ja perustuu samaan, jo olemassa olevaan varmenneinfrastruktuuriin”, sanoo erityisasiantuntija Pekka Jelekäinen Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut-yksiköstä. Sonera Tunnistautumispalvelu on sähköisiä palveluja tarjoaville palveluntuottajille tarkoitettu palvelu, jolla yritys ja Sonera Varmennekortin käyttäjä voivat hoitaa tunnistamisen ja allekirjoituksen esimerkiksi julkisen verkkopalvelun, internet-kaupan tai puhelinasiakaspalvelun yhteydessä. ”Lähes kaikilla suomalaisilla on matkapuhelin henkilökohtaisessa käytössä, joten on luontevaa käyttää sitä myös henkilöllisyyden varmistamiseen. Henkilön tunnistaminen luotettavasti ja käyttäjäystävällisesti on yksi tietoyhteiskunnan perusedellytyksistä”, sanoo TeliaSonera Finland Oyj:n johtaja Pekka Rauhala. ”Viranomaisen myöntämä laatuvarmenne sähköisenä henkilöllisyystodistuksena on palveluntuottajalle selkeä tapa varmistua siitä, että tunnistamisen ja sähköisen sopimisen vastuukysymykset, tietoturva ja yksityisyyden suoja on toteutettu kestävällä ja viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla” Rauhala jatkaa. Sonera Varmennekortin avulla matkapuhelimen käyttäjä voi yhteneväisesti samaa tunnuslukua käyttäen tunnistautua erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin asiointipalveluihin palvelukanavasta riippumatta. Liittymäasiakkaalta varmennepalvelun käyttö edellyttää nykyisen SIM-kortin vaihtamista kansalaisvarmenteen edellyttämillä tunnisteominaisuuksilla varustettuun Sonera Varmennekorttiin ja kansalaisvarmenteen rekisteröintiä poliisilla. Sonera Varmennekortti tulee valtakunnallisesti saataville Telering-ketjun kautta tammikuun aikana. Palvelun kuukausimaksu 1,90 euroa sisältää Väestörekisterikeskuksen varmennemaksut. Varmenteen käytöstä palvelutapahtumissa ei synny matkapuhelimenkäyttäjälle kustannuksia. Kansalaisvarmenteen rekisteröinnistä poliisilla peritään maksupäätöksen mukainen maksu. Sonera Varmennekortti voidaan liittää kaikkiin Soneran kuluttajaliittymiin (lukuunottamatta Sonera Easy -liittymää) eikä sillä ole vaikutuksia liittymässä oleviin palveluihin tai puhelinnumeroon. Soneran yritysliittymiin kansalaisvarmenteen voivat liittää maksuttomana lisäpalveluna ne asiakkaat, joilla on organisaatiokäyttöön tarkoitettu Sonera Mobiilivarmenne. Lisätietoja: Pekka Rauhala, johtaja Tuotteet ja Palvelut yksikkö, TeliaSonera Finland Oyj Puh. 02040 63170 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Mika Anttila, tuotepäällikkö Sonera Tunnistautumispalvelu, TeliaSonera Finland Oyj Puh. 02040 72224 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit