Soneran kansalais- ja yritysvarmenteet uusille SIM-korteille

Marraskuun alusta lähtien Sonera tarjoaa kansalais- ja yritysvarmenne-palvelut uusille SIM-korteille, jotka toimivat sekä GSM- että UMTS-verkoissa. Tällöin sähköinen asiointi myös liikkeellä oltaessa helpottuu. Yrityskäyttäjä voi halutessaan myös kytkeä molemmat palvelut käyttöönsä samalle SIM-kortille.

Lisääntynyt liikkuva työskentely ja laajeneva palvelutarjonta asettavat yhä suurempia vaatimuksia sähköiselle asioinnille. Helppokäyttöisyyden ja hyödyllisyyden lisäksi palvelujen on oltava turvallisia käyttää. Esimerkiksi henkilön luotettava tunnistaminen on yksi etäasioinnin perusedellytyksistä. Sonera julkisti tammikuussa 2005 ensimmäisenä suomalaisena operaattorina kuluttajille tarkoitetun Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteeseen perustuvan palvelun. Sonera Varmennekortti on turvallinen tunnistautumis- ja allekirjoitusväline sähköiseen asiointiin, esimerkiksi julkishallinnon verkkopalvelun, internet-kaupan tai asiakaspalvelun yhteydessä. Varmennekortin avulla matkapuhelimen käyttäjä voi yhteneväisesti samalla tunnusluvulla tunnistautua erilaisiin asiointipalveluihin palvelukanavasta riippumatta. Käyttäjän tunnusluku ei välity internetissä lainkaan, ainoastaan matkapuhelimella tehty allekirjoitus välitetään turvallisesti matkapuhelinverkossa. Yritysasiakkaille tarkoitettu Sonera Mobiilivarmenne -palvelu on ollut saatavilla keväästä 2003. Mobiilivarmenteen avulla asiakas voi tunnistautua kuuteen Soneran tietoturva- ja etäkäyttöpalveluun, muun muassa selain- ja matkapuhelinpohjaiseen sähköposti- ja kalenteripalveluun sekä VPN-tietoturvapalveluun. Marraskuun alusta lähtien Soneran mobiilin kansalais- ja yritysvarmenteen saa uudelle SIM-kortille, joka toimii sekä GSM- että UMTS-verkoissa. Käyttäjän kannalta uuden kortin etuna on muun muassa käyttäjän itsensä vaihdettavat Turva-PIN-koodit. ”Sähköiset palvelut ja etäasiointi ovat merkittävä osa Soneran palvelukehitystä. Uskomme, että mobiilivarmenteiden liittäminen kolmannen sukupolven matkapuhelinliittymiin kasvattaa osaltaan puhelimella tapahtuvaa etäasiointia. Nopeaa UMTS-verkkoa hyödyntävät päätelaitteet ovat luontevia kanavia etäasiointiin, sillä nopeus parantaa palvelujen käytettävyyttä. Mitä helpompana ja turvallisempana asiakkaat etäasioinnin kokevat, sitä nopeammin tarjolla olevien palvelujen käyttö arkipäiväistyy”, kertoo yritysten hallintapalveluista vastaava Timo Aarvala TeliaSonera Finlandista. "Soneran uusi Varmenne-SIM-kortti edesauttaa osaltaan nostamaan palveluntarjoajien kiinnostusta mobiilikansalaisvarmenne-palveluja kohtaan. VRK puolestaan odottaa operaattoreilta ja muilta palveluntarjoajilta mobiilivarmenne-verkkovierailun mahdollistavia palveluita vuoden 2006 alussa" kertoo Tapio Aaltonen Väestörekisterikeskuksesta. Sonera Varmennekortti -palvelu voidaan liittää kaikkiin Soneran matkapuhelinliittymiin (lukuunottamatta Sonera Easy -liittymää). Palvelun käyttöönotto edellyttää nykyisen SIM-kortin vaihtamista kansalaisvarmenteen edellyttämillä tunnisteominaisuuksilla varustettuun Sonera Varmennekorttiin ja kansalaisvarmenteen rekisteröintiä poliisilla. Soneran yritysliittymiin kansalaisvarmenteen voivat liittää maksuttomana lisäpalveluna ne asiakkaat, joilla on yrityskäyttöön tarkoitettu Sonera Mobiilivarmenne -palvelu. Lisätietoja Soneran varmennepalveluista saa internetistä osoitteesta www.sonera.fi Lisätietoja: Osastonjohtaja Timo Aarvala, TeliaSonera Finland Oyj Puh. 040-5965973 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit