Soneran yritysliiketoiminnan yt-neuvottelut päätökseen

TeliaSoneran Suomen yritysmyyntiyksikön toiminnan kustannustehokkuuden parantamisen ja uuteen toimintamalliin siirtymisen johdosta 28.4. aloitetut yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet tänään. Neuvottelujen lopputuloksena 46 työntekijää siirtyy osaajakeskukseen. Ketään ei irtisanota.

Neuvottelujen tuloksena yritysmyyntiä tukevat tausta- ja tukitoiminnot on organisoitu tehokkaammin ja joustavammin. Työtehtävien uudelleenjärjestelyjen seurauksena kustannussäästötavoitteet saavutetaan ennakoitua alhaisemmalla henkilöstön vähentämisellä. Neuvottelujen aloitusvaiheessa arvioitiin Suomen yritysmyyntiyksikön (Business Services) tuki- ja taustatoimintoja koskevien uudelleenjärjestelyjen johtavan enintään 80 työtehtävän päättymiseen ja yritysasiakkaiden palveluun keskittyvän DataInfo Oy:n kohdalla enintään 25 työtehtävän päättymiseen.

Neuvotteluiden kuluessa osaajakeskukseen siirrettävien työntekijöiden määrä tarkentui 46:ksi. Tässä vaiheessa 12 henkilöä onnistuttiin sijoittamaan uusiin tehtäviin yhtiön sisällä. Loppuosa työtehtävien vähentymisestä selittyy pääosin luonnollisella poistumalla ja määräaikaisten työsopimusten päättymisellä.

Ei irtisanomisia osaajakeskusmenettelyn ansiosta

TeliaSoneran Suomessa noudattaman käytännön mukaisesti päättyvien tehtävien haltijoita ei irtisanota, vaan henkilöstön uudelleensijoittamisessa sovelletaan yhtiössä käytössä olevaa osaajakeskusmenettelyä.

Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille tukea työllistymiseen talon sisälle tai ulkoisille työmarkkinoille. Osaajakeskuksessa työntekijällä on käytettävissään normaalia irtisanomisaikaa pidempi ajanjakso työnhakuun ja uudelleen sijoittumiseen. Yhtiöllä on hyvät kokemukset osaajakeskusmallin hyödyntämisestä muutostilanteissa. Vuonna 2007 osaajakeskukseen siirtyi 277 työntekijää. Yhtiön sisältä täytettiin satoja avoimia tehtäviä, joista 80 osaajakeskuksesta. Lisäksi ulkoa palkattiin 438 uutta vakinaista työntekijää. Tällä hetkellä osaajakeskuksessa on 35 työntekijää ja samaan aikaan yhtiössä on avoinna 32 työpaikkaa.

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puh. 040 302 4500
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, puh. 02040 60235

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit