Suomalaisyritysten pomot ja alaiset tasa-arvoisia langattomien viestintävälineiden käyttäjinä

TeliaSoneran teettämän tutkimuksen mukaan langattomien viestintävälineiden, kuten matkapuhelimen ja kannettavan tietokoneen käyttö on suomalaisyrityksissä erittäin tasa-arvoista. Asema organisaatiossa ei vaikuta siihen, millaisia mobiileja viestintävälineitä henkilöllä on käytössään. Suomessa yrityksen työntekijät ja esimiehet saavat käyttöönsä teknisiä viestintävälineitä yhtä paljon. Ero muihin tutkittuihin TeliaSoneran markkina-alueen maihin on selvä: niissä esimiehillä on käytössään liikkuvan työn välineitä alaisiaan enemmän. Ainoastaan Norja ylsi tasa-arvoisuudessa miltei Suomen tasolle.

SIFO Research Internationalin tekemä tutkimus toteutettiin Suomen ja Norjan lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Liettuassa. Tavoitteena oli ymmärtää langattomien viestintävälineiden käyttöä ja yrityskäyttäjien asenteita kaikkialla läsnä olevaan langattomuuteen. Tutkimus kohdistui yli 50 henkilöä työllistävien yritysten ihmisiin, jotka työskentelevät muualla kuin toimistossa vähintään kahtena päivänä kuukaudessa ja tarvitsevat työssään langattomia välineitä. Suomesta tutkimukseen osallistui 500 henkilöä. Suomalaiset työnantajat myös maksavat tutkituista maista useimmin työntekijöidensä toimiston ulkopuolella käyttämän tekniikan kustannukset. Peräti 94 prosenttia suomalaisista kertoo työnantajansa vastaavan kustannuksista. Suomalaiset ja liettualaiset ovat tutkituista maista matkapuhelimen käyttäjinä parhaiten tavoitettavissa: kaiken aikaa tavoitettavissa on kolme neljästä suomalaisvastaajasta. ”Suomalaisten mielestä langattoman työskentelyn suurin etu on mahdollisuus työtehtävien joustavaan ajoitukseen. Toiseksi suurin etu on ajansäästö, jonka suomalaiset kokevat muihin maihin verrattuna selvästi tärkeämmäksi. Myös riippumattomuus paikasta ja tehokkuus ovat suomalaisille oleellisia”, toteaa osastonjohtaja Timo Aarvala TeliaSonera Finlandista. Ylivoimaisesti suurin syy suomalaisten työskentelyyn toimiston ulkopuolella on tarve tavata asiakkaita ja kollegoja jossain muualla. Myös säännöllinen matkustustarve ja työn vaatima tavoitettavuus ovat tärkeitä taustatekijöitä. Suomalaisille yleisimpiä toimiston ulkopuolisia työskentelypaikkoja ovat koti (70%), hotelli (67%), auto (53%) ja lentokenttä (29%); juna (20%), vapaa-ajan asunto (18%) ja kahvilat (17%). Eniten näissä paikoissa hoidetaan puheluita, kokouksia, dokumenttien kirjoittamista, suunnittelua ja valmistelua sekä käsitellään sähköposteja ja haetaan tietoa. Hoitaessaan työasioita kotoa käsin reilu kolmannes suomalaisista malttaa tehdä välillä kodin arkiaskareita, kuten täyttää pesukonetta tai laittaa ruokaa. Runsas neljännes siirtyy työskentelemään ulkona, kun sää on suotuisa. Liettuaa lukuun ottamatta muissa tutkituissa maissa vastaavat luvut ovat hieman korkeampia. Teknisten pulmien sattuessa toimiston ulkopuolella työskentelevät suomalaiset luottavat työnantajansa IT-tukeen toiseksi eniten (73%), tanskalaisten jälkeen (81%). Esimerkiksi Liettuassa vastaajista kolme neljännestä ratkaisee ongelmansa itse. Lisätietoja: Timo Aarvala, osastonjohtaja, TeliaSonera Finland Oyj Puhelin: 040 596 5973 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit