TeliaSonera avainasemassa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä Suomessa ja Ruotsissa

Yritysten viestintäpalveluissa on meneillään suurin muutos pariin kymmeneen vuoteen, kun yhdentyvän viestinnän ratkaisut valtaavat alaa. ”Yritysten päivittäisen toiminnan verkottaminen on ydinosaamistamme, ja meillä on myös selkeä tahto olla siinä asiakkaittemme johtavana kumppanina”, sanoo Soneran Yritysmyynnistä vastaava johtaja Petri Niittymäki.

Markkinatutkimusyhtiö IDC (International Data Corporation) luokitteli kesällä ilmestyneessä  raportissaan TeliaSoneran osaamiseltaan ja strategialtaan Suomen ja Ruotsin markkinajohtajaksi yhdentyvien viestintäpalvelujen toimittajana: kumppaniksi, joka kykenee tarjoamaan eri tyyppisten yritysten tarpeisiin sopivat, toisiinsa integroitavat matkapuhelin- ja kiinteää laajakaistaverkkoa hyödyntävät palvelut. Raportti perustuu eri markkinaosapuolilla teetettyihin kyselytutkimuksiin ja haastatteluihin.

Yhdentyvän viestinnän ratkaisujen ominaisuudet ja käyttökokemus ovat viime vuosien aikana kypsyneet vastaamaan erilaisten yritysten, organisaatioiden ja käyttäjien tarpeita. TeliaSonera tarjoaa yhdentyvän viestinnän ratkaisuja myös verkon kautta ostettavina palveluina. Esimerkki  tällaisesta palvelusta Suomessa on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu Sonera Viestintäpalvelu VIP.

”Pystymme nykyään tarjoamaan kehittyneitä ratkaisuja entistä laajemmalle asiakaskunnalle suurista toimijoista pienyrityksiin. Asiakkaan ostaessa ratkaisun verkon yli tarjottavana palveluna hankintakustannukset ovat lisäksi edulliset, mikä laskee kynnystä ottaa palvelut käyttöön”, Petri Niittymäki sanoo.

Tuottavuusvaatimusten ja työtahdin kiristyessä yrityksissä ja organisaatioissa henkilöstön päivittäisen viestimisen merkitys korostuu.

”Uusia viestintätapoja hyödyntämällä asiakkaamme pystyvät parantamaan toimintansa kustannustehokkuutta ja laatua. Samalla liikkuva tai maantieteellisesti hajautettu työskentely tulee uudella tavalla mahdolliseksi. Käytetyillä viestintätavoilla on merkitystä myös yritysten alueelliselle ja kansainväliselle kilpailukyvylle”, Niittymäki jatkaa.

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat usein ulkoista osaamista ja viestintäratkaisuja koskevaa kokonaisnäkemystä siirtyessään yhdentyvään viestintään. TeliaSonera tarjoaa asiakkailleen laajaa verkko-osaamistaan yhdistäen sitä eri ratkaisutoimittajien vahvuuksiin asiakkaan tarpeista lähtien.

”Puhumme Sonerassa laajemmin Älykkäästä viestinnästä, joka kattaa eri viestintätilanteisiin sopivimmat kommunikaatiotavat sekä ratkaisujen perustana olevan Älykkään verkottumisen. Älykäs viestintä on ydinosaamistamme, ja meillä on myös selkeä tahto olla siinä asiakkaittemme johtavana kumppanina”, Niittymäki summaa.

Soneran Älykkään viestinnän palveluun kuuluu asiakkaan viestintätarpeiden analysointi ja soveltuvimman ratkaisumallin työstäminen yhdessä asiakkaan kanssa. Pienemmille yrityksille on tarjolla standardoitu analyysi- ja toimintamalli Sonera Kumppani.

Miten yhdentyvän viestinnän hyödyt näkyvät päivittäisessä työskentelyssä?

Yhdentyvän viestinnän ratkaisut tarjoavat työntekijöille helpoimman ja suorimman tavan viestiä keskenään sähköisesti. Palvelujen ja tietoverkkojen yhdentymisen myötä on mahdollista yhdistää puhetta, dataa ja videokuvaa saataville yhden yhtenäisen käyttöliittymän kautta, jolloin käyttökokemuskin on yhdenmukainen. Käyttäjät voivat valita kulloinkin tilanteeseen soveltuvimman ja helpoimman viestintätavan. Tämä auttaa vähentämään yritysten sähköpostitulvaa, jolloin  viestinnän laatu ja tehokkuus paranevat.

 (IDC:n raportti: #FI541010S)

Lisätietoja:

 Petri Niittymäki, johtaja, TeliaSonera Business Services Finland

puh: +358(0)40 3023 000, sähköposti: petri.niittymaki(at)teliasonera.com

Markku Järvinen, johtaja, yritysliiketoiminta, TeliaSonera Broadband Services Finland puh: +358(0)40 5444 113, sähköposti: markku.d.jarvinen(at)teliasonera.com

Lue myös:

Yhdentyvä viestintä

http://www.sonera.fi/yhdentyva  

Sonera Viestintäpalvelu VIP

http://www.sonera.fi/vip  

Sonera Kumppani

http://www.sonera.fi/kumppani

Lehdistöpalvelu 02040 60235

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla - Venäjä ja Turkki mukaan lukien - sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja, joka tarjoaa maiden rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä maailmanluokan käyttökokemuksen tarjoamiseen asiakkaillensa, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. TeliaSoneran liikevaihto oli 109 mrd. Ruotsin kruunua vuonna 2009, ja liittymämäärä vuoden lopussa oli 148 miljoonaa yhteensä 20 eri maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää täältä: www.teliasonera.fi.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit