TeliaSonera Finland esittää yt-neuvottelujen aloittamista toiminnan tehostamiseksi

TeliaSonera Finland Oyj esittää yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön. Neuvottelujen aiheena on kaikkiaan noin 650 työtehtävän päättyminen tuotannollisin ja taloudellisen perustein yhtiössä. Tätä koskeva neuvotteluesitys on annettu 11.2.2005. Yhteistoimintaprosessin mukaisesti etenevien neuvottelujen arvioidaan päättyvän viikolla 14.

TeliaSonera Finlandin tehostamistoimenpiteiden taustalla on yhtiön liiketoimintaympäristön nopea ja pysyvä muuttuminen, telealaan kohdistuva voimakas viranomaissääntely ja tarve kohdentaa tuotevalikoimaa kysynnän mukaiseksi. Esitetyt toimet tulevat kohdistumaan erityisesti yhtiön verkkoliiketoimintaan, tuote- ja palvelut -toimintaan sekä maayhtiön että sen asiakassegmenttien tukitoimintoihin. - Toimintaympäristön poikkeuksellisen rajut muutokset ovat luettavissa monista viimeaikaisista lausunnoista. Olemme pyrkineet sopeutumaan muutoksiin ensisijaisesti muilla kuin henkilöstöön kohdistuvilla toimilla. Olemme karsineet kuluja ja investointeja, tehostaneet prosesseja ja näin pyrkineet varmistamaan toiminnallemme kilpailukykyisen kustannustason. Valitettavasti nämä eivät enää yksin riitä ja joudumme aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut. Tämä päätös ei luonnollisestikaan ollut helppo, mutta toiminnan tehostamisella luomme myös pohjaa tulevaisuuden kasvulle, sanoo TeliaSonera Finland Oyj:n toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen. Pitkään jatkunut kilpailu yhtiön pääliiketoiminta-alueilla on johtanut telepalvelujen hintojen voimakkaaseen laskuun, jonka odotetaan jatkuvan edelleen vuonna 2005. Muun muassa matkapuhelujen ja laajakaistaliittymien hinnat ovat laskeneet noin 30 – 50 % liittymätyypistä riippuen viimeisen 12 kuukauden aikana. Tehostamisella yhtiö vastaa myös niiden toimijoiden haasteeseen, jotka ovat keskittyneet tarjoamaan perustuotteita mahdollisimman halvalla ja ilman omaa tuotekehittelytoimintaa. Hintojen laskua on ollut omiaan vauhdittamaan Suomessa noudatettu sääntelypolitiikka. Viestintävirasto on tehnyt viimeisen vuoden aikana lukuisia päätöksiä, jotka vaikuttavat telealan toimintaan ja kehitykseen. Muun muassa epätasapainoinen sääntely matkaviestinverkko-operaattoreiden välisessä yhdysliikennehinnoittelussa rasittaa TeliaSonera Finlandia kilpailijoiden hyväksi noin 30 miljoonalla eurolla vuodessa, sillä TSF joutuu maksamaan verkostaan Elisan ja DNA:n matkapuhelinverkkoon ja Saunalahden virtuaaliverkkoon soitetuista puheluista suuremman korvauksen kuin se vastaavasti saa näiltä operaattoreilta. Myös päätös siirtää matkapuhelin- ja kiinteän verkon välisen liikenteen hinnoitteluoikeus 1.3.2005 lähtien voimakkaasti kilpaillusta matkaviestinliiketoiminnasta kiinteän verkon toimijoille tulee rasittamaan TeliaSonera Finlandin tulosta. TeliaSonera Finland arvioi yhtiössä käynnistettyjen toimien tuovan vuositasolla yli 100 miljoonan euron säästöt, joista hieman yli 30 miljoonaa euroa kertyy henkilöstökuluista. Henkilöstövähennysten toteuttamisen arvioidaan maksavan noin 10 miljoonaa euroa. - TeliaSonera Finland tekee yhdessä henkilöstöedustajien kanssa parhaansa, jotta irtisanottavien määrä jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Näin laaja muutos uuteen markkinatilanteeseen sopeutumiseksi voidaan toteuttaa työsuhdesäännösten vuoksi vain yt-neuvottelujen kautta. Tulemme jatkossakin olemaan tuhansien ihmisten työpaikka, ja palkkaamme uutta työvoimaa tilanteen niin salliessa, Vepsäläinen sanoo. TeliaSonera Finlandille on tärkeää, että sille työpanoksensa antaneita kohdellaan muutostilanteessa niin hyvin kuin mahdollista. Vepsäläinen uskoo, että TeliaSonera Finlandissa tulee olemaan myös vuonna 2005 satoja työtehtäviä avoimena ja haettavana. Suurin osa niistä on määräaikaisia, mutta niiden avulla voidaan lieventää muutosta. Yhtiö tarjoaa ammattitaitoista muutos- sekä työnhakuvalmennusta henkilöstölle. Lisäksi poislähteville tarjotaan henkilöstöedustajien kanssa yt-neuvotteluissa myöhemmin tarkentuvaa taloudellista sopeutumistukea. Yhtiön aiemmissa yhteistoimintaneuvotteluissa irtisanottavien määrä on yleensä jäänyt alle puoleen neuvottelujen kohteena olleista vähennyksistä. TeliaSonera Finland järjestää tänään tiedotustilaisuuden osoitteessa Elimäenkatu 5, (Helsinki, Vallila) kello 14.00. Lisätietoja: Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja TeliaSonera Finland Oyj, puhelin 02040 58810 Juha Pentti, henkilöstöjohtaja, puhelin 02040 58711

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.