TeliaSonera Finland ja TietoEnator tiivistävät yhteistyötään tietojärjestelmien kehityksessä

TeliaSonera Finland ja TietoEnator ovat sopineet yhteistyöstä tietojärjestelmien ja sovelluskehityksen osa-alueilla. Yhteistyön ansiosta TeliaSonera Finland pystyy tehostamaan kehitystoimintaansa näillä alueilla. Sopimuksen seurauksena noin 100 TeliaSonera Finlandin kehitystoiminnassa työskentelevää henkilöä siirtyy TietoEnatorin palvelukseen 1.4.2005 alkaen.

Tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa TeliaSoneran kehitystoimintaa valituilla teknologia-alueilla. Yhteistyön ansiosta palveluihin liittyvä tietojärjestelmien kehitys, testaus ja ylläpito hoituvat nykyistä tehokkaammin. ”Partnerin tuoma joustavuus ja osaamislisä parantavat tuotekehityksemme nopeutta ja kykyä kehittää palveluja koko TeliaSoneran tarpeisiin, sillä operaattorin tuotekehitys painottuu jatkossa teknisestä integroinnista palvelukonseptien luomiseen ja palveluarkkitehtuurien määrittelyyn. Yhteistyökumppanin valinnassa päädyimme TietoEnatoriin, koska yhtiön asiantuntemus ja toiminnan panopistealueet vastaavat erinomaisesti tarpeisiimme. TietoEnatorilla on hyvä maine työnantajana ja olemme tehneet yhteistyötä pitkään”, sanoo Tuotteet ja palvelut –liiketoiminta-alueen johtaja Janne Yli-Äyhö TeliaSonera Finlandista. Järjestely mahdollistaa myös TeliaSonera Finlandin omien kehitysresurssien keskittymisen voimakkaammin tuotekehityksen panostusalueisiin. TeliaSonera Finland panostaa jatkossakin kehitystoimintaan osana laajaa pohjoismaista tuote - ja palveluorganisaatiotaan. Partneriverkostoa laajentamalla TeliaSonera pystyy nopeampaan ja joustavampaan kehitystyöhön, mikä on keskeinen kilpailuetu yhtiön liiketoiminnassa. Yhteistyösopimuksen kohteena ovat verkon- ja palvelunhallintaan sekä älyverkkosovelluksiin liittyvät tekniset ratkaisut ja suunnittelupalvelut. Ohjelmistot liittyvät sekä yrityksen sisäisiin tuotanto- ja tukijärjestelmiin sekä asiakkaille tarjottavien palveluiden ohjelmistokomponentteihin. Älyverkkopalvelut liittyvät yritys-, kuluttaja- ja operaattorisegmenttien asiakastarjontaan. Sopimuksen myötä tapahtuvat henkilöstösiirrot koskevat yksikön pääasiassa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa työskenteleviä henkilöitä. Siirtyvä henkilöstö edustaa vain osaa kyseisten kehitysyksiköiden henkilöstöstä. Henkilöstö siirtyy TietoEnatorin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lisätietoja: TeliaSonera Finland Oyj: Janne Yli-Äyhö, Senior Vice President, puh. 02040 63200 TietoEnator Oyj: Ari Vanhanen, Johtaja, Telecom & Media -liiketoiminta-alue, puh. 09 86260270, 0500 432 830

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit