TeliaSonera Finland toimittaa Eläke-Fennialle työasema –ja lähiverkkoympäristön hallintapalvelut

Fennia-ryhmään kuuluva Eläke-Fennia ja TeliaSonera Finland ovat sopineet yhteistyöstä, jossa TeliaSonera ottaa kokonaisvastuun Eläke-Fennian verkon käyttäjä- ja työasematuesta, työasemien ylläpidosta sekä lähiverkon valvonnasta, hallinnasta ja kehittämisestä. Palvelusopimus mahdollistaa työntekijöille kattavat service desk –tukipalvelut sekä joustavat, päätelaiteriippumattomat työskentelymahdollisuudet.

Asiakaslähtöistä työeläkepalvelua tarjoavalle Eläke-Fennialle ajantasainen tietotekniikkaympäristö on ollut avainkysymys jo toiminnan alusta alkaen. Tänä päivänä yhteistoimintaverkkoon kuuluu noin tuhat palvelupistettä ympäri maata ja vakuutusasioita hoidetaan monipuolisilla internet-ratkaisuilla. Yhtiön päätoimitalossa Helsingissä työskentelyä helpottaa kattava wlan-verkko, jonka avulla työntekijät voivat langattomasti kytkeytyä yrityksen sisäverkkoon ja internetiin. Käyttäjät ottavat yhteyden yritysverkkoon yhä useammin myös kannettavalla tietokoneella tai matkapuhelimella toimiston ulkopuolella liikkuessaan. Lisäksi kolmanneksella henkilöstöstä on käytössään etätyön mahdollistavat kotilaajakaistayhteydet. Eläke-Fennian tietohallintojohtaja Sakari Kalske näkee nyt tehdyt tietotekniikkaympäristön ulkoistusratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaavana kehityspolkuna. ”Tuottaaksemme kilpailukykyisiä työeläkepalveluja asiakkaillemme, käytössämme on oltava kulloinkin tarkoituksenmukainen tietotekninen ympäristö ja tarvittavat tukipalvelut. Tietoliikenteen ja päätelaitteiden kehitys on nyt käännekohdassa, jossa verkon käyttäjien tarpeiden hoitaminen vaatii jatkossa isompia resursseja ja laajempaa osaamista. Näemme järkevänä luottaa tämän kokonaisuuden hallinnassa ja ajan tasalla pysymisessä osaavaan ja kehittämisvastuun kantavaan kumppaniin”, Kalske kertoo. Lähiajan merkittävänä kehityssuuntana Sakari Kalske näkee liikkuvien työntekijöiden työn helpottamisen ja tehostamisen. Esimerkiksi crm-järjestelmien on tulevaisuudessa oltava helposti ja turvallisesti käytettävissä päätelaitteesta riippumattomasti. Joustavan työskentelyn kasvu lisää tarvetta myös kattavammalle käyttäjätuelle, joka pystytään nyt toteuttamaan Soneran ylläpitämällä service desk –palvelulla. ”Yritysasiakkaille tarjottavat IT-palvelut ovat merkittävä osa kasvustrategiaamme ja uskomme tämän palvelumarkkinan voimakkaaseen kehitykseen. Olemme panostaneet kattavaan palvelukokonaisuuteen, johon kuuluvat niin käyttäjien tukipalvelut kuin verkon valvonta-, ylläpito- ja tietoturvapalvelut. Soneran viestintäpalvelut yhdistyvät saumattomasti tähän kokonaisuuteen. Asiakas saa ratkaisulla turvallisen, kustannustehokkaan ja tarvittaessa nopean kehityspolun uusien teknologioiden hyödyntämiseen”, kertoo TeliaSonera Finlandin toimitusjohtaja Esa Korvenmaa. Lisätietoja:Heikki Vedenoja, Johtaja, Large Corporate Customers, New Accounts, TeliaSonera Finland Puh. +358 40 3022026, sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com, tietohallintojohtaja Sakari Kalske, Eläke-Fennia, puh. +358 400 465 044, sähköposti: etunimi.sukunimi@fennia.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit