TeliaSonera Finland uudistaa Kelan tietoverkon: IP-ympäristöön siirtyminen vauhdittaa kansalaisten sähköisiä palveluja.

Kansaneläkelaitos uudistaa tietoverkkonsa IP-verkoksi. Viisivuotisella sopimuskaudella TeliaSonera Finland vastaa kokonaispalveluna Kelan valtakunnallisen verkon ylläpidosta, hallinnasta ja kehittämisestä. Verkkouudistus mahdollistaa jatkossa Kelan asiakkaille entistä nopeamman ja helpomman asioinnin myös puhelimitse tai internetissä.

Kansaneläkelaitoksen ja TeliaSonera Finlandin viisivuotinen sopimus kattaa Kelan nykyisen ATM-teknologiaan (Asynchronous Transfer Mode) perustuvan runkoverkon uusimisen IP-verkoksi (Internet Protocol). Sonera vastaa valtakunnallisen, Kelan 265 toimipistettä kattavan verkon ylläpidosta, hallinnasta ja kehittämisestä. Sopimus jatkaa myös Kelan ja Soneran yhteistyötä lanka- ja matkapuhelinpalveluissa. ”Kelan toiminnalle uudenaikainen, tulevat kapasiteettitarpeet ja toiminnallisuudet mahdollistava verkko on avainkysymys. Uudistus auttaa meitä nopeuttamaan ja parantamaan asiakaspalveluamme tarjoamalla asiakkaille jatkossa yhä useampia vaihtoehtoisia tapoja asioida Kelan kanssa. Panostamme erityisesti verkko- ja puhelinpalvelujemme kehittämiseen sekä sähköisten tunnistautumisratkaisujen käyttöönottoon”, kertoo atk-päällikkö Markku Suominen Kelasta. Tietoliikenneverkon uudistus on jatkoa TeliaSonera Finlandin ja Kelan pitkäaikaiselle yhteistyölle, jota on asteittain syvennetty tietoliikenteen peruspalveluista toimintaprosesseja kehittäviin ratkaisuihin. ”Valtionhallinnolle kehitettävät ratkaisut ja tietotekniikkaympäristön kokonaishallintapalvelut ovat TeliaSoneran fokusalueita. Olemme Kelan kanssa pitkäjänteisesti rakentaneet uusia toimintatapoja ja menetelmiä uuden teknologian hyödyntämiseen yhteiskunnan perustoiminnoissa. IP-teknologiaan siirtyminen on tässä yhteistyössä luonnollinen kehityspolku, jonka avulla Kela pystyy hallitusti uudistamaan palvelujaan. Olemme iloisia, että saamme jatkossakin osallistua tämän kaikkia suomalaisia palvelevan laitoksen toiminnan kehittämiseen”, sanoo valtionhallinnon asiakkaista vastaava johtaja Markku D. Järvinen TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: Markku D. Järvinen, Johtaja, Valtionhallinnon asiakkaat, TeliaSonera Finland Oyj Puh. +358 40 5444113 Sähköposti: etunimi.d.sukunimi@teliasonera.com Markku Suominen, Atk-päällikkö, Kela Puh. +358 20 434 1520 Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit