TeliaSonera Finlandin tutkimus- ja koulutussäätiön tunnustuspalkinto professori Jukka Kemppiselle

TeliaSonera Finland Oyj:n tutkimus- ja koulutussäätiö on myöntänyt 10 000 euron tunnustuspalkinnon professori Jukka Kemppiselle. Kemppinen toimii yritysjuridiikan professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, johtavana tutkijana Helsinki Institute for Information Technology:ssä (HIIT), yleisen oikeustieteen dosenttina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja kulttuurihistorian dosenttina Turun yliopistossa . Aiemmin hän toimi pitkään tuomarin tehtävissä, erityisesti immateriaalioikeuksia ja viestintää koskevissa asioissa, viimeksi Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksena

”Jukka Kemppinen on merkittävä vaikuttaja ja kehittäjä monissa digitaalitalouteen liittyvissä kysymyksissä, erityisesti tekijän- ja immateriaalioikeuden alalla sekä tietokantasuojakysymyksissä. Hänen laaja-alainen kokemuksensa ja näkemyksensä on ollut merkityksellistä koko teletoimialueen kehitykselle”, sanoo TeliaSonera –konsernin teknologiajohtaja (CTO) Veikko Hara. ”Tämä palkinto merkitsee hyvin paljon minulle henkilökohtaisesti ja edustamilleni tahoille samoin”, sanoo professori Jukka Kemppinen. ”Näen tämän ikään kuin huomion kiinnittämisenä puolivarjon alueelle: tekniikka ei riitä, koska on jatkuvasti mietittävä, mitä sillä tekniikalla tehdään ja kuka tekee.” TeliaSonera Finlandin tutkimus- ja koulutussäätiö myönsi samalla tutkimusapurahan kahdeksalle väitöskirjan tekijälle ja kahdelle henkilölle tutkimus- ja kehitystyöhön. Säätiö on myöntänyt apurahoja tutkimusten tekoon tietoliikenteen alalta jo vuodesta 1994. Apurahojen tavoitteena on syventää yhteistyötä tiedemaailman ja yritysmaailman välillä ja kehittää TeliaSonera Finlandin tutkimus- ja kehitystoimintaa verkostoituneempaan suuntaan. Vuonna 2006 apurahat, suuruudeltaan 3000 euroa, myönnettiin tutkimushankkeittain seuraavasti: Risto Rajala: Determinants of Business Model Performance Tuire Hiltunen: Consumer Resistance to Electronic Services Timo Smura: Emerging Wireless Technologies and Competition in the Mobile Communications Industry Anu Väätäinen: Hinnoittelun tutkimus ja kehittäminen asiakastarpeiden ja segmenttien pohjalta managed services –tuotealueella Oriana Riva: Context-aware services in pervasive computing environments Beata Segercrantz: What occurs during organizational restructuring? - A social constructionist perspective on product development Reetta Räsänen: Segmentation of business customers in the Pan-Nordic ICT markets Tommi Lampikoski: Radical Innovators at ict industry - assessing the potential to innovate: Comparative case studies of TeliaSonera, Apple, Starbucks and Virgin Jarkko Vuorinen: Yritysten välinen innovaatioyhteistyö ja kilpailu verkostotaloudessa Tapio Pitkäranta: Semantic Service Matching in Context-Aware Environment Lisätietoja: Veikko Hara, Senior Vice President, CTO, TeliaSonera; puhelin +46 70 560 6690; sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit