TeliaSonera Finlandin tutkimussäätiön tunnustuspalkinto myönnettiin professori Olli Martikaiselle

TeliaSonera Finland Oyj:n tutkimus- ja koulutussäätiö on myöntänyt 10 000 euron tunnustuspalkinnon Olli Martikaiselle. Martikainen toimii tällä hetkellä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tietotekniikan laitoksen professorina ja ETLAn associate research fellowina. ”Olli Martikainen on vaikuttanut merkittävästi teletoimialan kehitykseen vuosikymmenien ajan niin tiede- kuin yritysmaailmassakin. Hänen laaja-alainen kokemuksensa ja näkemyksenä toimialan kehittymisestä on ollut erittäin arvokasta koko toimialalle”, sanoo TeliaSoneran teknologiajohtaja (CTO) Veikko Hara.

TeliaSonera Finlandin tutkimus- ja koulutussäätiö myönsi samalla tutkimusapurahan yhdeksälle väitöskirjan tekijälle ja yhdelle lisensiaattityön tekijälle. Säätiö on myöntänyt apurahoja väitös- ja lisensiaattitutkimusten tekoon tietoliikenteen alalta jo vuodesta 1994. Apurahojen tavoitteena on syventää yhteistyötä tiedemaailman ja yritysmaailman välillä ja kehittää TeliaSonera Finlandin tutkimus- ja kehitystoimintaa verkostoituneempaan suuntaan. Vuonna 2005 3000 euron apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille seuraavia tutkimushankkeita varten: Oili Salminen: Kansalaisvaikuttamisen uudet muodot Santtu Toivonen: Distribution cognition in the semantic web Jani Puttonen: Liikkuvuuden hallinta tulevaisuuden langattomissa verkoissa Päivi Karjalainen: Inter-organizational relationships: the role of partnerships governance in creating competitve advantage Iris Lauraeus-Niinivaara: Consumer buying behavior and information search in digital and multi-channel environment Marcin Matuszewski: Pricing mobile peer-to-peer services Niina Mallat: Uusien mobiilimaksuratkaisujen omaksuminen kuluttajien ja kauppiaiden keskuudessa Sasu Tarkoma: Efficient and mobility-aware content-based routing systems Sanna Sintonen: Information technology in healthcare services: evaluating customers needs, readiness and willingness to adopt innovations Isto Kannisto: Business markets under ICT turbulence Lisätietoja: Veikko Hara, Senior Vice President, CTO, TeliaSonera puh. +46-70-5606013 sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit