TeliaSonera Finlandin yt-neuvottelut päättyneet

TeliaSonera Finland Oyj:n, Sonera Carrier Networks Oy:n, Sonera Mobile Networks Oy:n, Auria Oy:n ja Auria Networks Oy:n 16.2.2005 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut noin 650 työtehtävän vähentämiseksi on saatu päätökseen. Neuvottelujen syynä oli tarve tehostaa TeliaSonera Finlandin toimintaa, jotta yhtiö voisi sopeuttaa toimintansa kilpailuympäristön nopeaan ja pysyvään muutokseen sekä telealaan kohdistuvaan viranomaissääntelyn lisääntymiseen ja kohdentaa tuotevalikoimansa kysynnän mukaiseksi.

YT-menettelyn piirissä olleista enintään 330 työntekijää joudutaan mahdollisesti irtisanomaan. Yhtiön näkemyksen mukaan luku tulee tästä vielä pienentymään. Loppuosa yhteensä 650 työtehtävän vähentämistarpeesta toteutuu määräaikaisten työsopimusten ja vuokratyösuhteiden päättymisillä, eläkkeelle jäämisillä, yhteisillä lähtöjärjestelyillä sekä muihin työtehtäviin sijoittumisilla joko yhtiön sisällä tai konsernin ulkopuolelle. Yhtiössä on tällä hetkellä avoimena ja sisäisessä haussa 207 työtehtävää. Tämän vuoden aikana tulee vielä haettavaksi arviolta 250 määräaikaista tai vakituista työtehtävää. Näitä tehtäviä tarjotaan myös nyt työtä vaille jääville sikäli kuin tehtävät vastaavat heidän koulutustaan, ammattitaitoaan ja kokemustaan. Useat mahdollisesti irtisanottavista voivat halutessaan työllistyä johonkin vaihtoehtoiseen työhön TeliaSonera Finlandin sisällä. Lopullinen irtisanomisten myötä päättyvien työsuhteiden määrä on selvillä vasta joulukuussa 2005, kun pisimmätkin irtisanomisajat ovat päättyneet ja on nähty, kuinka moni ottaa vastaan näitä korvaavia töitä. TeliaSonera Finland tarjoaa irtisanottaville tukea ja valmennusta uudelleensijoittumisessa. Työtä vaille jäävillä on työnhakuvalmennuksen lisäksi mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen työhön sijoittumisen selvittämiseksi. Irtisanomisaikaa saa käyttää työnhakuun. Lisäksi yhtiö korvaa muuttokustannuksia yhtiön sisäisissä siirtymisissä. Yhtiön näkemyksen mukaan nyt tarjottava muutosturva ylittää tupossa sovitun olevan muutosturvan tason. Yhtiöön on myös perustettu uudelleensijoittumisen seurantaryhmä korvaaviin työpaikkoihin sijoittumisen tukemiseksi. Irtisanomisista noin 200 tapahtuu pääkaupunkiseudulla, 50 Turussa, Jyväskylässä 15, Kuopiossa 15, Tampereella 15, Oulussa 10 ja loput, noin 25, usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Lukumäärät muilla yksittäisillä paikkakunnilla ovat niin pieniä, että yksityisyyden suojan turvaamiseksi paikkakuntakohtaisia määriä ei voida julkistaa ilmoitettua tarkemmin. Henkilöstöä ei vähennetä kuluttaja- ja yritysasiakaspalvelun puhelinpalvelutehtävistä. Lisätietoja: Juha Pentti, henkilöstöjohtaja, TeliaSonera Finland puh. 040 5074668 sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Taru Maria Solakivi, pääluottamusmies, TeliaSonera Finland puh: 0400 503746 sähköposti: taru.solakivi@teliasonera.com Hannu Auvinen, pääluottamusmies, TeliaSonera Finland puh. 0400 641810 sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit