TeliaSonera paras operaattori Carbon Disclosure ‑projektin vuoden 2010 pohjoismaisessa arvioinnissa

TeliaSonera on jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena parhaiten sijoittunut televiestintäoperaattori Carbon Disclosure Project (CDP) ‑organisaation pohjoismaisessa arvioinnissa. Kansainvälisesti TeliaSonera sijoittuu televiestintäalan viiden parhaimman yhtiön joukkoon.

Tänä vuonna TeliaSonera on lisäksi hyväksytty mukaan CDP:n Nordic 200 CDLI (Carbon Disclosure Leadership Index) -indeksiin. CDLI-indeksiin kuuluu 20 eri toimialoja edustavaa pohjoismaista pörssiyhtiötä, jotka ovat hallinnossaan osoittaneet ammattimaisinta lähestymistapaa ilmastonmuutosraportointiin.

TeliaSonera on 1990-luvulta asti aktiivisesti pyrkinyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja parantamaan energiatehokkuuttaan. Vuodesta 2003 lähtien yhtiö on raportoinut ympäristöstrategioistaan ja edistymisestään ympäristöasioissa CDP:n kautta.

– Saavutus on tulosta TeliaSoneran pitkäjänteisestä panostuksesta ympäristötyöhön, järkevien ratkaisujen etsimisestä päästöjen vähentämiseksi sekä tiedonhallinnan ja raportoinnin merkityksen korostamisesta, sanoo TeliaSoneran yritysvastuujohtaja Minna Pajala-Hammar. Ympäristövaikutusten minimoimiseen tähtäävien toimien tulee olla yksi TeliaSoneran toiminnan ominaispiirteistä kaikkialla, missä toimimme. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on tärkeää asiakkaillemme ja siten myös liiketoimintamme menestykselle tulevaisuudessa.

Carbon Disclosure Project (CDP) ja Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI)
CDP edustaa maailmanlaajuisesti 534 institutionaalista sijoittajaa, jotka hallinnoivat 64 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoista varallisuutta, ja se tarjoaa institutionaalisille sijoittajille arviointityökalun. Vuoden 2010 pohjoismainen CDLI-indeksi sisältää 20 pohjoismaista yhtiöitä, jotka ovat sijoittuneet parhaiten CDP 2010 ‑kyselyn vastausten perusteella tehdyssä analyysissä. Kyselyssä keskityttiin kasvihuonekaasupäästöihin, päästövähennystavoitteisiin ja ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Lue lisää: 
https://www.cdproject.net/

________________________________________________________________

TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: +46-771 77 58 30

Liitteet & linkit