Yritykset siirtyvät puheluissaan yhä enemmän matkapuhelimiin

Työntekijöistä jo lähes 40 prosentin uskotaan käyttävän työpuhelimenaan pelkästään matkapuhelinta kolmen vuoden kuluttua. Näin kertoo Soneran teettämä tutkimus, jossa kartoitettiin yritysten näkemyksiä puheliikenteensä kehittymisestä. Tuloksista päätellen kuitenkin vasta suhteellisen pieni osa yrityksistä on siirtynyt käyttämään pelkästään matkapuhelinta. Tulevat vuodet ovat siirtymäkautta, jolloin yrityksissä on samanaikaisesti käytössä sekä lanka-, matka- että IP-verkon päätelaitteita.

Yritykset ovat kasvavassa määrin päivittämässä perinteisiä puhelinjärjestelmiään uudella teknologialla. Soneran Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan kolmannes vastanneista yrityksistä on suunnitellut puhelinvaihteensa kehittämistä esimerkiksi matkapuhelin- tai IP-laajennuksella. Myös yli kolmannes suunnittelee tai on käynnistänyt keskustelun työntekijöidensä puheliittymien siirtämisestä pelkästään matkapuhelimiin. Kolmen vuoden päästä yritykset arvioivat jo lähes 40 prosentin työntekijöistä käyttävän pelkästään matkapuhelinta. Yrityksissä on kuitenkin vielä useiden vuosien ajan lankaliittymiä matkapuhelinliittymien rinnalla. Työntekijöistä suurin osa eli noin 70 % käyttää nyt työpuhelimenaan sekä lanka- että matkapuhelinta. Vain murto-osa käyttää pelkkää matkapuhelinta. Matkapuhelimen käyttöä perustellaan useimmiten työntekijöiden liikkuvuudella tai tavoitettavuudella. Lankapuhelimien käyttöä perustellaan puolestaan sillä, ettei työntekijöiden tarvitse liikkua paljon, edullisuudella sekä ergonomia- ja tottumissyillä. Uusilla teknologioilla haetaan kustannussäästöjä Tutkimuksen mukaan suurin este kokonaan langattomaan puheviestintään siirtymiselle on pelko kustannusten kasvusta. Yrityksiä askarruttaa myös IP-pohjaisten viestintäratkaisujen yleistyminen ja niiden yhdistäminen olemassaoleviin ratkaisuihin. ”Mielikuva matkapuhelujen kalleudesta ei vastaa enää todellisuutta. Langattomaan puheratkaisuun siirtyminen ei ole kallista, jos sen toteuttaa oikealla tavalla. Asiakaskunnassamme on jo kasvavassa määrin esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat uudenaikaisten vaihderatkaisujen avulla yhdistäneet kustannustehokkaasti lanka- ja mobiililiikennettään. Säästöä syntyy, kun päästään eroon turhista soitonsiirroista eikä yrityksen tarvitse ylläpitää kahta rinnakkaista puhelinjärjestelmää”, painottaa tarjoomapäällikkö Pauliina Mäkinen TeliaSonera Finlandista. ”Yritykset hakevat viestintäympäristönsä kehittämiseltä nyt selkeästi kustannussäästöjä ja aitoja parannuksia viestinnän toiminnallisuuteen. Uusia teknologioita tullaan valtaosassa yrityksiä käyttöönottamaan oman viestintäinfrastruktuurin normaalissa uusimistahdissa. Puheviestinnän kehitys on evoluutio, jossa lähitulevaisuuden tarpeena on hallitusti yhdistää perinteisen lankaverkon ja matkapuhelinverkon ratkaisuja sekä IP-pohjaisia puheviestintäratkaisuja toimivaksi kokonaisuudeksi”, Mäkinen sanoo. Soneran Taloustutkimus Oy:llä teettämässä tutkimuksessa kartoitettiin yritysten puhelinvaihdejärjestelmistä päättävien henkilöiden, puhelinvaihteenhoitajien ja yritysten loppukäyttäjien näkemyksiä puhelinjärjestelmien nykykäytöstä ja kehitysaikeista. Tutkimus toteutettiin viime vuoden lopussa. Haastateltavia vastaajia oli yhteensä 1085. Lisätietoja: Pauliina Mäkinen, Tarjoomapäällikkö, B2B Service Offering, TeliaSonera Finland Puh. +358 40 3022092 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit