Historiallinen 500 terawattitunnin sähköntuotannon määrä saavutettiin Olkiluodossa

Report this content

Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti historiallisen 500
terawattitunnin sähköntuotannon rajan 21. huhtikuuta kello 20.50. Tuotannon
ansiosta suomalaisessa energiantuotannossa on pystytty välttämään 400 miljoonan
hiilidioksiditonnin päästöt ilmastoon verrattuna esimerkiksi kivihiilellä tuotettuun
samaan sähkömäärään. Luku vastaa noin 35 kertaisesti Suomen nykyisen tieliikenteen
vuotuisa päästöjä.

Nykyisin Suomessa kuluu sähköä 87 terawattituntia (TWh) vuodessa, joten 500
TWh:n tuotannolla kotimainen kokonaiskulutus katettaisiin lähes kuuden vuoden
ajalle. Olkiluodon vuosituotanto on ollut vuodessa noin 14 terawattituntia.
Olkiluodon ensimmäinen laitosyksikkö OL1 kytkettiin valtakunnan verkkoon
syyskuussa 1978. Toinen laitosyksikkö OL2 aloitti sähköntuotantonsa helmikuussa
1980.  

Olkiluodon laitosyksiköt ovat kansainvälisesti tunnettuja korkeista
käyttökertoimistaan sekä tarkkaan suunnitelluista ja täsmällisesti toteutetuista
vuosihuolloistaan. 

- OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat tuotantolaitoksina hyvässä kunnossa viime ja
edelliskesänä toteutettujen isojen vuosihuoltojen takia. Kummallekin laitosyksikölle
myönnettiin syksyllä 20 vuotta lisää käyttöaikaa aina vuoteen 2038 saakka.
Laitosyksiköt ja niiden käyttäytyminen tunnetaan hyvin, ja järjestelmiä on uusittu ja
modernisoitu jatkuvasti, TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen sanoo.

- Myös ilmastoystävällisen sähköntuotannon ja Suomen omavaraisuuden kannalta
käyttöiän pidentäminen oli tervetullut.

Nykyisin nimellisteholtaan 890 megawattia olevat laitosyksiköt tuottivat alun alkaen
sähköä 660 megawatin teholla. OL1- ja OL2-laitosyksiköt tuottivat viime vuonna
kuudesosan Suomen sähköntarpeesta. OL3-laitosyksikön valmistuttua Olkiluodon
tuotannon osuus nousee noin 30 prosenttiin. Ydinsähkö on säästä riippumatonta.
Yhdessä uusiutuvien kanssa ydinvoima on ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen
torjunnassa.


Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Marjo Mustonen, (02) 8381 2100 ja
viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, 040 544 5001.

Tilaa

Liitteet & linkit