Johtajamuutos TVO:ssa

Teollisuuden Voiman (TVO) lakiasioista ja hankinnoista vastaava johtaja, toimitusjohtajan sijainen ja konsernin johtoryhmän jäsen, varatuomari Risto Siilos, siirtyy TVO:lta Turun Ylioppilaskyläsäätiön palvelukseen 1.6.2018 ja toimitusjohtajaksi 1.7.2018.

”Tartuin mahdollisuuteen siirtyä toiselle toimialalle, jotta saan vielä oppia ja tehdä uutta. Olen työskennellyt TVO:lla yli 20 vuoden ajan ja päässyt näkemään ja kokemaan yhtiön kehityksen ja toimialan murroksen. On hienoa, että olen saanut olla mukana kehityksessä ja johtamassa moninaisia vaativia tehtäviä. Lähden hyvillä mielin, sillä ajoitus on paitsi hyvä minulle, myös TVO:n kannalta sopiva ja luonnollinen.”

Risto Siilos jatkaa TVO:ssa toukokuun 2018 loppuun asti. TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua ei vielä osaa kertoa millaisia muutoksia Siiloksen lähtö aiheuttaa TVO-konsernin organisaatioon ja johtoryhmätyöhön. Tämän asian suunnittelu aloitetaan välittömästi.

”Risto Siilos on erittäin merkittävällä tavalla ollut vaikuttamassa TVO:n kehitykseen ja nykytilaan. Riston aikana TVO:n asema vastuullisena ja yhteiskunnan kokonaisetua toteuttavana suomalaisena sähköntuottajana sekä suurten projektien toteuttajana on saanut aivan uuden ulottuvuuden. OL3-projektin viive ja siitä seurannut välimiesmenettely on ollut haaste, johon olemme tarvinneet taitavaa lakiasioiden johtamista. Ristolla on ollut tässä erittäin tärkeä rooli. Haluan lämpimästi kiittää Ristoa hänen vaikuttavasta työstään”, Jarmo Tanhua sanoo.

Lisätietoja:

TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. (02) 8381 2000

Johtaja, lakiasiat ja hankinnat, Risto Siilos, puh. (02) 8381 5100

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit