OL3 EPR - laitosyksikön aikataulutyö jatkuu edelleen

Report this content

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta väliaikatietoa OL3 EPR -laitosyksikön aikataulun päivitystyöstä. Aikataulutyön arvioidaan valmistuvan elokuussa 2020.

Laitostoimittajaosapuoli Arevan uusi johto valmistelee taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi päivitettävän aikataulun mukaisesti. Myös TVO käy laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion kanssa neuvotteluita projektin loppuunsaattamisen ehdoista. Laitostoimittaja Areva–Siemens -konsortion aikataulutyö on vielä kesken ja sitä viedään eteenpäin aktiivisesti.

Arevan uusi johto jatkaa aktiivisesti toimenpiteiden kartoittamista yhdessä muiden osapuolten kanssa OL3-projektin rahoituksen turvaamiseksi. TVO on osallistunut keskusteluun konsortion toimenpiteistä ja suhtautuu niiden etenemiseen positiivisesti.

OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. Vuoden 2018 sovintosopimuksen yhteydessä OL3-laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuivat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseksi tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki takuukaudet. Tätä varten perustettiin Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi kattamaan kaikki OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvat kustannukset.

Teollisuuden Voima Oyj
Pasi Tuohimaa, viestintäpäällikkö, puh. 040 544 5001

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit