OL3 EPR -laitosyksikön kriittisyys- ja pientehokoeluvan hakemus on jätetty Säteilyturvakeskukselle

Report this content

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on yhdessä laitostoimittaja AREVA-Siemens-konsortion kanssa todennut, että OL3 EPR -projekti on edennyt aikaisempaa ilmoitettua nopeammin. Tämän perusteella TVO on jättänyt Säteilyturvakeskukselle (STUK) hakemuksen kriittisyys- ja pientehokoeluvasta tänään keskiviikkona 8. joulukuuta 2021. Luvan myöntämisen jälkeen TVO tiedottaa sen mahdolliset vaikutukset sähköntuotannon aloittamisen aikatauluun.

Laitosyksikön kriittiseksi tekeminen tarkoittaa ketjureaktion aloittamista eli reaktorin käynnistämistä. Ketjureaktion eli atomiytimien halkeamisen seurauksena reaktorissa tuotetaan lämpöä. Sillä tuotettua vesihöyryä hyödynnetään turbiinin pyörittämiseen. Turbiinin liike-energia muutetaan generaattorilla sähköenergiaksi. Pientehokokeiden aikana laitosyksikköä ei kuitenkaan vielä tahdisteta valtakunnan sähköverkkoon. 

STUKin myönnettyä kriittisyys- ja pientehokoeluvan OL3 EPR -laitosyksikölle TVO tiedottaa sen mahdolliset vaikutukset sähköntuotannon aloittamisen aikatauluun. 
 

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. 

Lisätietoja:
Marjo Mustonen, Tuotantojohtaja

Haastattelupyynnöt: 
Johanna Aho, Viestintäpäällikkö
puh. 040 729 0822

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.