OL3 EPR -projektin loppuunsaattamista ja kiistoja koskeva sopimus voimaan

Maaliskuun 11. päivänä julkistettu kattava sovintosopimus Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja Olkiluoto 3 (OL3 EPR) -laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden, Areva NP:n, Areva GmbH:n ja Siemens AG:n sekä Areva-yhtiöiden emoyhtiö Areva SA:n, välillä on tullut voimaan. Sovintosopimus koskee OL3 EPR -projektin valmiiksi saattamista ja projektiin liittyviä kiistoja.

Lisätietoja sovintosopimuksesta TVO:n 11.3.2018 julkaisemassa pörssitiedotteessa: https://www.tvo.fi/news/1965.

TVO odottaa hyvää yhteistyötä kumppaneittensa kanssa sopimuksen täytäntöönpanossa ja sitä, että säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen johtavat jäljellä olevat keskeiset projektivaiheet saadaan valmiiksi.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa