OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuun lopulla

Report this content

OL3 EPR -laitosyksikön sähköntuotanto alkaa helmikuun lopulla ja säännöllinen sähköntuotanto heinäkuussa 2022. Sähköntuotannon aloitus siirtyy koekäyttövaiheen aikana havaittujen muutostarpeiden vuoksi.

Ydinvoimalaitoksen koekäytön ja siihen liittyvien testien yhteydessä laitosyksikköä ja sen turvajärjestelmiä testataan ja laitoksen suunnittelun mukaista käyttäytymistä varmistetaan. OL3-laitosyksikön koekäyttövaiheessa huomattiin tarvetta muuttaa muun muassa laitosyksikön säätötoimintoihin liittyvää automaatiota ja tehdä muutoksiin liittyviä lisätestauksia. Korjaavat toimenpiteet ovat meneillään, mutta ne aiheuttavat viivettä koekäyttöohjelmaan. 

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan tarkemmin TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa. TVO julkaisee lisäksi pörssitiedotteen, mikäli koekäyttöjakson aikataulu muuttuu yli kolme viikkoa aiemmin ilmoitetusta.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.
 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Johanna Aho, Viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.