OL3:lla poikettiin käyttövuoron minimimiehityksestä

Report this content

Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä (OL3) poikettiin tiistaina 20. kesäkuuta 2023 valvomon käyttövuoron ohjeistetusta minimimiehityksestä, kun yövuoroon ei saatu sijaista ajoissa.

Ohjeistetusta minimimiehityksestä poikettiin hieman alle kahden tunnin ajan, kunnes sijainen saatiin paikalle. Valvomon minimimiehitys ohjeistetaan Turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa (TTKE). TVO on käynnistänyt toimenpiteet vastaavanlaisen tapahtuman ehkäisemiseksi heti tapahtuman jälkeen. Tapahtumassa esiin tulleita toimintatapapuutteita selvitetään laajemmin erillisessä perussyyanalyysissa.

Tapahtumalla ei ollut välitöntä vaikutusta ydinturvallisuuteen. Tapahtuman vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen INES-luokitusjärjestelmän mukaisesti luokkaan 1*. Vaikka tapahtuman perusluokka on 0, TVO on päättänyt korottaa sitä yhdellä turvallisuuskulttuuriin liittyvien tekijöiden vuoksi. Poikkeaminen minimimiehityksestä heikentää valvomon toimintakykyä erityisesti mahdollisissa, tietyntyyppisissä laitosyksikön häiriötilanteissa.

TVO on toimittanut asiaa koskevan käyttötapahtumaraportin Säteilyturvakeskukselle (STUK) hyväksyttäväksi 3. elokuuta 2023. STUK käsittelee TVO:n toimittaman käyttötapahtumaraportin ja antaa siitä aikanaan lausuntonsa.

* Ydinlaitoksella sattuvien tapahtuminen vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen luokituksen mukaisesti. INES-asteikolla on seitsemän eri vakavuusluokkaa, joista luokat 4-7 luokitellaan onnettomuudeksi, luokat 1-3 turvallisuutta heikentäneeksi tapaukseksi ja luokka 0 poikkeukselliseksi tapahtumaksi, jolla ei ole turvallisuusmerkitystä.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo yli 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon alettua noin 30 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit