OL3:n kuumakokeet onnistuneesti päätökseen

Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönotto etenee. Kuumakokeet saatiin onnistuneesti valmiiksi, ja valmistautuminen seuraavaan etappiin eli polttoaineen lataukseen on aloitettu.

- Tämä oli erittäin tärkeä käyttöönoton vaihe, jossa reaktori- ja turbiinilaitosta käytettiin ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena. Hyvin menneistä kuumakokeiden testeistä saimme arvokasta kokemusta ja valmiuksia ydintekniseen käyttöönottoon, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen kertoo.

Reilut viisi kuukautta kestäneiden kuumakokeiden tarkoituksena oli varmistaa laitoksen turvallisuus ja käytettävyys ilman polttoainetta. Sekä reaktori- että turbiinilaitos ajettiin kylmästä tilasta kuumaan laitoksen käyttöohjeiden mukaisesti. Kaikkiaan kuumakokeissa tehtiin eri paine- ja lämpötilatasoilla yli kaksisataa erilaista testiä.

Laajan testiohjelman loppuvaiheessa turbiinia pyöritettiin höyryllä ensimmäistä kertaa. Testeissä saavutettiin käytön aikainen kierrosluku, joka on 1 500 kierrosta minuutissa. Turbiinigeneraattori on varsin massiivinen laite; sen akselin pituus on 68 metriä ja pyörivän massan paino on 1 500 tonnia. Tarvittava energia tähän testiin tuotettiin pääkiertopumppujen lämpöenergialla.

Välittömästi kuumakokeiden jälkeen käynnistyy useita kuukausia kestävä valmistautuminen polttoaineen lataukseen. Polttoaineen lataus aloittaa projektin viimeisen vaiheen, laitoksen käyttöönoton.

Haastattelupyynnöt:
Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, puh. 040 544 5001

Primääripiiri tarkoittaa veden kiertoa reaktorin painesäiliön ja höyrystimien välillä. Vesi kuumenee painesäiliössä 328 asteeseen ja siirtyy pääkiertoputkea pitkin höyrystimiin, jossa lämpö siirtyy sekundääripiiriin ja edelleen höyrynä turbiinille. Höyrystimistä primääripiirin vesi palaa takaisin reaktoriin. Primääripiirissä paine pidetään niin korkeana, että vesi ei pääse kiehumaan.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa