Olkiluodon ydinvoimalaitoksella valmistaudutaan vuosihuoltoon

TVO:n ydinvoimalaitoksen vuosihuollot alkavat 8. toukokuuta, jolloin Olkiluoto 2 irrotetaan valtakunnan sähköverkosta polttoaineenvaihtoseisokkia varten. Olkiluoto 1:llä huoltoseisokin on suunniteltu alkavan 18. toukokuuta.

OL2:n polttoaineenvaihtoseisokin arvioidaan kestävän kahdeksan vuorokautta. Polttoaineenvaihdon lisäksi tehdään erilaisia vuosittain toistuvia huoltotöitä, korjauksia ja testauksia. Sähköntuotantoon OL2:n on tarkoitus palata 17. toukokuuta.

OL1:llä on pidempi, noin 16 vuorokautta kestävä huoltoseisokki. Suurimpia töitä ovat uuden pääkiertopumpun vaihto ja siihen liittyvän taajuusmuuntajan uusinta, neutronivuon kalibrointijärjestelmän uusinta, pienjännitekojeistojen vaihto ja jälkilämmönpoistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi yhdessä osajärjestelmässä sekä suojarakennuksen tiiveyskoe. Suunnitelman mukaan OL1:n vuosihuolto päättyy 3. kesäkuuta.

Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 1 100 henkilöä.

Vuosihuolloissa asenne ratkaisee

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti hyvässä tuotannollisessa ja toiminnallisessa kunnossa laitosyksiköillä vuorottelevilla polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokeilla.

Vuosihuoltoon valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin, sillä vain huolellisella suunnittelulla voidaan päästä haluttuun lopputulokseen. Tämän vuoden vuosihuollossa OL1:lle on aikataulutettu noin 1 300 työtä, joissa on yhteensä 4 000 työvaihetta. Vastaavat määrät OL2:lla ovat noin 560 ja 1 200. Henkilötyötunteja koko vuosihuollossa kertyy yhteensä noin 200 000.

- Tämän vuoden teemanamme on "Asenne ratkaisee". Painotamme erityisesti turvallisuusasioiden esille nostamista. Ilman asennetta ja ammattiylpeyttä emme pystyisi toteuttamaan vuosihuoltoja suunnitellusti, tuotantojohtaja Mikko Kosonen sanoo.

Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. 02 8381 2100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa