Sähköntuotanto OL3:lla alkaa maaliskuussa

Report this content

Päivitetyn aikataulun mukaan OL3 EPR -laitosyksikön sähköntuotanto alkaa maaliskuussa ja säännöllinen sähköntuotanto heinäkuussa 2022.

Ydinvoimalaitoksen koekäytön ja siihen liittyvien testien yhteydessä laitosyksikköä ja sen turvajärjestelmiä testataan ja laitoksen suunnittelun mukaista käyttäytymistä varmistetaan. OL3-laitosyksikön koekäyttövaiheessa havaitut, erityisesti turbiinilaitoksen säätötoimintoihin liittyvät automaation muutostarpeet ja niiden lisätestaukset kestävät aiemmin arvioitua pidempään, minkä johdosta aikataulu on nyt päivitetty.

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan tarkemmin TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa. TVO julkaisee lisäksi pörssitiedotteen, mikäli koekäyttöjakson aikataulu muuttuu yli kolme viikkoa aiemmin ilmoitetusta.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Elina Heikkilä, tiimiesimies, viestintä, puh. 044 231 4484

Teollisuuden Voima Oyj

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.