Säteilyturvakeskus on myöntänyt OL3-laitosyksikölle polttoaineenlatausluvan

Report this content

Säteilyturvakeskus (STUK) on tänään 26. maaliskuuta 2021 myöntänyt Olkiluoto 3 -laitosyksikölle polttoaineenlatausluvan. STUK on luvan myöntämisellä todentanut TVO:n valmiuden polttoaineen lataamisen aloittamiseen.

- Tämä on merkittävin askel laitoksen käyttöönotossa tähän mennessä. OL3 on yksi maailman suurimmista ja moderneimmista ydinvoimalaitoksista. Nyt järjestelmät on perusteellisesti testattu ja pääsemme lähiaikoina aloittamaan polttoaineen lataamisen, OL3 EPR -projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta sanoo. 

- Polttoaineen lataus tarkoittaa, että OL3 on nyt ydinvoimalaitos. TVO:n rooli OL3-projektissa kasvaa. Meidän osaavat ydinalan ammattilaiset ovat nyt valmiita ottamaan Suomen suurimman ilmastoteon käyttöön, tuotantojohtaja Marjo Mustonen TVO:lta sanoo.

Polttoaine saapui Olkiluotoon vuonna 2018. Polttoaineen latauksessa 241 polttoainenippua, yhteensä 128 tonnia uraania, siirretään varastosta reaktorin paineastiaan. Laitosyksiköllä ovat käytössä ydinvoimalaitoksen menettelyt täysimittaisesti.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti OL3:n sähköntuotanto alkaa tämän vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto helmikuussa 2022. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. OL3 tulee tuottamaan noin 14 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta.

TVO aloittaa tuotantotietojen julkaisemisen verkkosivuillaan polttoaineen lataamisen alkamisesta lähtien, josta tiedotetaan pörssitiedotteella erikseen. Tuotantotietojen julkaiseminen jatkuu verkkosivuilla OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen asti. Merkittävistä muutoksista julkaistaan jatkossakin sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

Areva valmistelee edelleen taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi takuuajan loppuun asti. TVO jatkaa neuvotteluita Areva-Siemens-konsortion kanssa projektin loppuunsaattamisen ehdoista. OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. Vuoden 2018 sovintosopimuksen yhteydessä OL3-laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuivat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseksi tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki takuukaudet. Samassa yhteydessä perustettiin Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi kattamaan Arevan OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvat kustannukset.

Haastattelupyynnöt:
Pasi Tuohimaa, viestintäpäällikkö, puh. 040 544 5001

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo yli 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit