Sopimusmuutokset Olkiluoto 3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta on allekirjoitettu

Report this content

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on allekirjoittanut sopimukset Olkiluoto 3 EPR -projektin vuoden 2018 kokonaissovintosopimukseen tehtävistä muutoksista laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden, Areva NP:n, Areva GmbH:n ja Siemens AG:n, Areva-yhtiöiden emoyhtiö Areva SA:n, kanssa.

TVO tiedotti 17. toukokuuta 2021 päässeensä Areva-Siemens-konsortion kanssa  yhteisymmärrykseen Olkiluoto 3 EPR -projektin loppuunsaattamisen ehdoista. Lopulliset sopimukset allekirjoitettiin eilen keskiviikkona 2. kesäkuuta 2021. Sopimusten sisältö säilyi aiemmin tiedotetun mukaisena.

Sopimusten voimaantulo edellyttää tiettyjen, näillä näkymin kesäkuun 2021 aikana varmistuvien ehtojen täyttymistä.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.
 

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo yli 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.