Standard & Poor's alensi TVO:n luottoluokitusta

Luottoluokittaja Standard & Poor's (S&P) alensi 28. toukokuuta 2015 Teollisuuden Voiman (TVO) luottoluokituksen tasolta BBB/A-2 tasolle BBB-/A3. TVO:n tulevaisuuden näkymät S&P arvioi negatiivisiksi.

Standard & Poor'sin mukaan TVO:n luottoluokituksen alentaminen on seurausta TVO:n kilpailukyvyn heikentymisestä, jonka syynä ovat alentuneet sähkön markkinahinnat ja Olkiluoto 3 -laitosyksikön valmistumisen viivästymisestä aiheutuva tuotantokustannusten kohoamisen riski. TVO:n osakkailleen tuottama kustannushyöty saattaa S&P:n mukaan näiden syiden takia heikentyä.

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Lauri Piekkari, Teollisuuden Voima Oyj, puh. 09 6180 6110.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa