Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman (TVO) sähköntuo-
tanto Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Valtioneuvosto
myönsi Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikölle käyttöluvan 7. maaliskuuta 2019. Laitostyömaalla
jatketaan sähkö-, automaatio- ja mekaanisia asennuksia valmistautuen polttoaineen latauk-
seen. Posivan loppusijoituslaitoksen valmistelut etenivät suunnitellusti.

Katso koko osavuosikatsaus liitteenä olevasta PDF:stä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit