Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Report this content

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla Teollisuuden Voiman (TVO) sähköntuotanto Olkiluoto 1- ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuollot toteutettiin poikkeuksellisin järjestelyin koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi voimalaitosalueella. Olkiluoto 1 -laitosyksiköllä tehtiin huoltoseisokki, jonka laajuutta ja pituutta muutettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeuksellisen tilanteen takia. Olkiluoto 2 -laitosyksikön vuosihuolto toteutettiin polttoaineenvaihtoseisokkina.

TVO on saanut laitostoimittaja Areva–Siemens-konsortiolta väliaikatietoa Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön (OL3 EPR) aikataulun päivitystyöstä. Aikataulutyön arvioidaan valmistuvan elokuussa 2020. Olkiluoto 3:n laitostyömaalla jatketaan sähkö-, automaatio- ja mekaanisia asennuksia valmistautuen polttoaineen lataukseen.

Posivan loppusijoituslaitoskokonaisuuden rakentaminen eteni suunnitellusti.

TVO-konsernissa on tehty mittavia toimenpiteitä koronavirustartuntojen (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi, mutta koronarajoituksista huolimatta työt ovat voineet jatkua erityisjärjestelyin.

Osavuosikatsaus on luettavissa tvo.fi -sivustolla.

Teollisuuden Voima Oyj
Anja Ussa, talousjohtaja, puh. 050 342 3464

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Avainsanat: