Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Report this content

Vuoden 2021 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden Voiman (TVO) sähköntuotanto Olkiluoto 1 (OL1)- ja Olkiluoto 2 (OL2) -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti.

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön (OL3 EPR) polttoaineen lataus valmistui huhtikuussa 2021. Turbiinille toteutettavan huollon ja tarkastustoimenpiteiden pidentymisen vuoksi laitostoimittaja Areva–Siemens-konsortiolta elokuussa 2021 saadun päivitetyn aikataulun mukaan laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon helmikuussa 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa kesäkuussa 2022.

TVO:n ja Areva–Siemens-konsortion allekirjoittamat sopimukset OL3 EPR -projektin vuoden 2018 kokonaissovintosopimukseen tehtävistä muutoksista astuivat voimaan heinäkuussa 2021, kun kaikki täytäntöönpanoehdot täyttyivät.

Posivan loppusijoituslaitoskokonaisuuden rakentaminen on edennyt suunnitellusti. 

TVO-konsernissa on tehty mittavia toimenpiteitä koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, ja koronavirusrajoituksista huolimatta työt ovat voineet jatkua erityisjärjestelyin.

Osavuosikatsaus on luettavissa tvo.fi -sivustolla.
 

Lisätietoja:
Anja Ussa, talousjohtaja, puh. 050 342 3464. 

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.