Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2017

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön asennustyöt ja prosessijärjestelmien testaukset jatkuivat. Laitosyksikön kylmäkokeet saatiin päätökseen heinäkuun alussa. Posivan loppusijoituslaitoksen ensimmäiset louhintatyöt etenivät suunnitellusti.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 oli 158,1 (1.1.–30.6.2016: 176,9) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 6 314,3 (6 946,8) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtuu lähinnä Olkiluoto 2:n pitkittyneistä huolto- ja kunnostustöistä sekä Meri-Porin edellisvuotta vähäisemmästä toimitusmäärästä.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Liite:
TVO:n osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2017

Lisätietoja:
tukipalveluiden johtaja, toimitusjohtajan sijainen Risto Siilos, puh. 02 8381 5100
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit