Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2018

Report this content

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman (TVO) sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön asennustyöt, prosessijärjestelmien testaukset ja kuumakokeet jatkuivat. TVO ja laitostoimittajakonsortion yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat voimaan maaliskuussa OL3 EPR -projektin loppuunsaattamista ja kiistoja koskevan kattavan sovintosopimuksen. Posivan loppusijoituslaitoksen louhintatyöt etenivät suunnitellusti.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.3.2018 oli 89,1 (1.1.–31.3.2017: 82,4) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 4 095,9 (3 827,5) GWh. Sähkön hieman korkeampi toimitusmäärä osakkaille johtuu lähinnä Meri-Porin edellisvuotta korkeammasta toimitusmäärästä.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Liite:
TVO:n osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2018

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit